nieuws

Nieuws

Praktische zaken rondom stages

9 januari 2020

Je bent eruit: je wilt een stagiair! In eerdere artikelen heb je kunnen lezen waarom een stagiair waarde kan toevoegen aan jouw bedrijf en hoe je ze überhaupt vindt. Werken met stagiairs is tenslotte de beste manier om jong talent te werven. Maar hoe regel je nu de praktische kant van dit alles? In dit artikel lees je een aantal zaken waar je aan moet denken.

Maak een stageovereenkomst op

De stagiair krijgt vanuit school vaak een (stage)overeenkomst mee. Hierin staat onder meer wat iemand komt doen, wat iemand gaat leren, voor welke periode etc. Omdat de afspraken hierin veelal over algemene zaken gaan vanuit de onderwijsinstelling, is het slim om aanvullend een eigen contract op te stellen, waarin je dingen vastlegt die je als bedrijf samen met de stagiair regelt. Denk aan een stage- en onkostenvergoeding, vrije dagen, geheimhouding etc. Een standaard stageovereenkomst vind je hier. De Werkgeverslijn kan je advies geven over de inhoud en juiste juridische vorm.

Stagevergoeding

Een stageovereenkomst is iets anders dan een arbeidsovereenkomst. Het voornaamste doel is namelijk leren in plaats van arbeid verrichten. Er gelden dan ook andere voorwaarden (denk aan loonbelasting, geen opbouw van vakantiegeld, geen minimumloon of doorbetaling bij ziekte, geen aanzegplicht of ontslagvergunning etc.). Uit de hele stageovereenkomst moet blijken dat dit geen arbeidsovereenkomst is. Zorg dan ook dat de stagevergoeding in verhouding is. Een goedbedoelde hoge stagevergoeding (bijv. om talent aan te trekken) kan tegen je werken, zodra de vergoeding lijkt op een regulier salaris. Dan wordt het namelijk alsnog als een ‘echte’ dienstbetrekking gezien, waarbij de regels gelden voor een regulier arbeidscontract.

Stem de stage af met de onderwijsinstelling

Het is belangrijk dat de onderwijsinstelling de stageopdracht goedkeurt. Ga hierover altijd vooraf in overleg. Vaak is er al een heldere set eisen waar een stage aan moet voldoen: dit kan een kwalificatiedossier zijn, waarin staat wat de stagiair minimaal moet weten en kunnen. Overtuig jezelf ervan dat de onderwijsinstelling de stageopdracht goedkeurt. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Het zal niet de eerste keer zijn dat een student voortijdig moet stoppen omdat de opdracht niet uitdagend genoeg is, of dat de onderwijsinstelling toch vindt dat jouw bedrijf geen geschikte stagelocatie is.

Zorg dat alles helder is. Neem zelf de leiding om alle vragen die je hebt beantwoord te zien.

Niet altijd realiseert de school of de student zich wat voor jou als werkgever belangrijk is om te weten. Zorg daarom dat je zelf de leiding neemt om al jouw vragen beantwoord te krijgen. Het beste is om een (telefoon)gesprek in te plannen met de stagecoördinator. In dit gesprek kun je het hebben over de inhoud van de opdracht (en de goedkeuring door de onderwijsinstelling). Maar ook over de school zelf: hoe ziet de stagebegeleiding er uit? Wat mag je van de school verwachten? Hoe vaak komt een begeleider langs? Wanneer zijn de terugkomdagen? Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Op een terugkomdag gaat de student terug naar de onderwijsinstelling voor les, begeleiding of andere activiteiten. Als werkgever ben je verplicht om de stagiair vrij te geven hiervoor. Voor jouw planning is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer deze dagen precies zijn.

 

Wil je meer weten of wil je hierbij geholpen worden? Neem contact op met één van onze adviseurs om jouw situatie te bespreken. 


In de volgende ‘Stage Stappen’ gaan we verder in op het opstellen van een stage opdracht, de begeleiding en beoordeling van de stagiair en nog véél meer.