Nieuws

Ontwikkelingen bij Kasgroeit

Ontwikkelingen bij Kasgroeit
1 juni 2023

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; Kasgroeit gaat zich vanaf 2024 volledig richten op leren en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. De glastuinbouw is namelijk volop in transitie; energie, duurzame gewasbescherming, verdergaande automatisering en robotisering. Dat vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden van (nieuwe) werknemers. In dit artikel vertellen wij je graag waarom we deze ontwikkeling maken.

Even terug naar het begin

Kasgroeit is een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw. Wij worden op basis van een driejaarlijks plan gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Elke drie jaar wordt grondig gekeken naar de ontwikkelingen in de sector en de daarbij passende dienstverlening. Zo wordt momenteel de koers van Kasgroeit 2024-2026 verder uitgewerkt.

Keuze voor meer focus

Gezamenlijk met het bestuur van Kasgroeit (en achterban raadpleging) is in het kader van de nieuwe periode van financiering besloten om Kasgroeit vanaf januari 2024 volledig op leren en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers te richten. Want de glastuinbouw is volop in transitie; energie, duurzame gewasbescherming, verdergaande automatisering en robotisering. Dat vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden van (nieuwe) werknemers. Aangezien die veranderingen in teelt en techniek elkaar steeds sneller opvolgen, is een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een absolute voorwaarde om (internationale) werknemers duurzaam inzetbaar te houden en bedrijven toekomstbestendig te houden.

Door deze focus bouwen wij de actieve ondersteuning op het gebied van werving- en sollicitatiebegeleiding komende maanden af. Het vacatureplatform en de CV database die via de huidige website van Kasgroeit te raadplegen zijn, komen te vervallen. Deze zijn per 1 september a.s. niet meer beschikbaar.

Waar blijft de kennis van Kasgroeit op gebied van werving- en sollicitatiebegeleiding?


Aparte website en publiekscampagne voor zij-instromers

Om alle opgedane kennis en ervaring van Kasgroeit wel te borgen voor de sector wordt dit ingezet voor een nieuw, sector overstijgend project waarvan de coördinatie bij LTO Noord ligt. Álle agrarische sectoren inclusief glastuinbouw gaan samen bouwen aan een website en publiekscampagne om werkzoekenden te motiveren voor een functie in de land- en tuinbouw. De opgebouwde kennis en ervaring van Kasgroeit op dit vlak wordt hiervoor ingezet. Hierover wordt later meer gecommuniceerd.

Toolbox Gezondheid & Geluk voor ondernemers

In juni lanceert Glastuinbouw Nederland de toolkit Gezondheid & Geluk die werkgevers kunnen gebruiken voor het presenteren van hun bedrijf en de sector aan allerlei doelgroepen. Eén van de doelgroepen waar de toolkit zich op richt zijn werknemers. Een taak die de afgelopen jaren ook stevig door Kasgroeit werd vervuld. Deze toolkit zal de komende maanden nog verder worden gevuld met behulp van de ervaringen van Kasgroeit.

Het team van Kasgroeit

Een aantal medewerkers van Kasgroeit heeft in de afgelopen periode de keuze gemaakt om hun loopbaan buiten Kasgroeit te vervolgen. Gezien het feit dat Kasgroeit per 1 januari 2024 een andere focus heeft, is besloten de vertrokken medewerkers op dit moment niet te vervangen.

Kasgroeit blijft vol vertrouwen werken voor de glastuinbouw en gaat zich volledig richten op leren en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers. Natuurlijk kun je de komende periode bij ons terecht voor advies, zo blijven wij onze toegevoegde waarde voor de sector leveren.

Wil je met ons in gesprek aan de hand van dit bericht?

Bel of mail ons dan!