Nieuws

Op 13 april 2021 spraken Anneke Postma, adviseur opleiding en ontwikkeling van Kasgroeit en Iris Voorbergen, preventieadviseur van Stigas, over vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers.

In de glastuinbouw werkt een groeiende groep medewerkers die nog een heel werkzaam leven voor zich heeft. Als werkgever wil je graag vitaal, betrokken, productief en goed inzetbaar personeel. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe hou je de medewerkers vitaal en in beweging? Wat is daarvoor nodig?

 

Door de stijgende pensioenleeftijd wordt de gemiddelde leeftijd van je medewerkers hoger, duren carrières langer en neemt ook de verblijfsduur op een functie toe. Wat dit betekent voor de organisatie is een vraag, daar hebben we nu nog geen antwoord op. Wat we wel weten, is dat mensen, als ze langer doorwerken, andere wensen en behoeften hebben ten aanzien van leven en werk. En dat deze wensen en behoeften moeten aansluiten bij de eveneens veranderende behoefte van de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig dat er een permanente en duurzame dialoog plaatsvindt tussen medewerkers en hun managers over inzetbaarheid. “We moeten er over praten.” Hoe pak je dit aan? Daar gaan Anneke en Iris met elkaar over in gesprek.