nieuws

Nieuws

Onderscheidend zijn? Lees deze 10 tips!

onderscheidend-zijn-lees-deze-10-tips
28 juni 2018

Onderscheidend zijn? Lees deze 10 tips!

Als glastuinbouw ondernemer ben je bezig om je te onderscheiden van jouw concurrenten. Daarom speel je in op de veranderingen die er zijn in de wereld. Dit vergt ook aanpassingen binnen jouw bedrijf. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf continu mee verandert? Dan is het slim om eens te kijken naar de volgende tips om te groeien en te leren.

10 tips die bijdragen aan een lerende organisatie:

  1. Het bieden van Psychologische veiligheid om kwetsbaar te kunnen zijn en te leren, leidinggevenden geven het voorbeeld
  2. Werk aan je back hand, blinde vlek
  3. Van Fixed mindset naar growth mindset
  4. Risico’s nemen en fouten maken is normaal
  5. Actief leren van fouten (dialoog, continu verbeteren)
  6. Voortdurende feedback (dagelijks)
  7. Dagelijkse reflectie op eigen handelen
  8. Leren omgaan met het ‘niet weten’
  9. Managers zijn er voor de mensontwikkeling en niet voor de inhoud
  10. Pijn + reflectie + veiligheid = Leren en Ontwikkelen

Er zijn een aantal tips die uitleg nodig hebben.Het bieden van Psychologische veiligheid om kwetsbaar te kunnen zijn en te leren, leidinggevenden geven het voorbeeld
Mensen durven pas open hun mening te geven als ze het vertrouwen hebben dat er zorgvuldig met ze wordt omgegaan. Als de leiding betrokkenheid toont, worden de onzekerheden die verandering met zich meebrengt, makkelijker geaccepteerd. En pas dan voelen mensen zich veilig om fouten te maken. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld door ook hun fouten toe te geven en te laten zien hoe ze ervan geleerd hebben.  Werk aan je back hand, blinde vlek
Voorheen leefde de opvatting: mensen kunnen makkelijker iets waar ze al redelijk goed in zijn, verder ontwikkelen van bijvoorbeeld een 7 naar een 9. Maar het blijkt uit onderzoek dat mensen meer kunnen veranderen dan werd gedacht. Denk maar aan tennis, waar je in de eerste instantie de neiging hebt vooral om de bal heen te draaien naar de forehand, lijkt het ook zinvol om juist te werken aan hetgeen waar je minder goed in bent, je backhand.

 

Van Fixed mindset naar growth mindset
De groei mindset is sterk gelieerd aan de lerende organisatie. Er zijn twee mindsets overheersend: de fixed mindset en growth mindset. Alleen mensen met de growth mindset hebben de overtuiging dat ze zichzelf kunnen verbeteren: zij zullen uitdagingen omarmen, terwijl mensen met de fixed mindset die zullen vermijden.
De groei mindset kan onder meer worden gestimuleerd door minder afwijzend met fouten om te gaan, zoveel mogelijk leerdoelen in plaats van prestatiedoelen te formuleren en procescomplimenten te maken, in plaats van persoonsgerichte complimenten.

Dagelijkse reflectie op eigen handelen
Mensen die elke dag een kwartier besteden aan reflectie, leveren een 20 procent beter eindresultaat af ten opzichte van mensen die dan niet doen. Reflectie levert feedback op en feedback is een essentieel onderdeel van elk leerproces. Een alternatief op het dagelijkse reflectiekwartiertje is de wekelijkse ‘Keek op de week’.  

 

Wil je van jouw bedrijf ook een lerende organisatie maken? Kas groeit helpt je hierbij. Neem contact op met een van onze opleidingsmanagers.