nieuws

Nieuws

Meer focus op arbeid

meer-focus-op-arbeid
4 december 2017

Tijdens de het GlastuinbouwEvent van LTO Glaskracht Nederland beet Sjaak van der Tak, de voorzitter, het spits af. Daarbij benadrukte hij het belang om meer aandacht te hebben voor arbeid, ‘’het kapitaal van uw onderneming’’, aldus Van der Tak. De economische omstandigheden zijn veranderd en er wordt kritisch naar onze sector gekeken. Zorg voor goede huisvesting en goedwerkgeverschap. Ook daarin kan de glastuinbouw niet achter blijven.

 

Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp, bracht ook het thema arbeid onder de aandacht. Erik benadrukte het belang van het hebben van een goed verhaal, vertel het waarom, betrek de educatie component en reageer niet als reactie, maar wees dat juist voor. Hij is sinds 100 dagen directeur en heeft met alle dierverzorgers meegelopen. Oorspronkelijk komt Erik uit het onderwijs.

 

Erik constateerde: “Het is zwaar werk, de verzorgers zijn vooral bezig (60 tot 80%) met het schoonhouden van de verblijven. Zeker de uitwerpselen van de olifanten wegen de nodige kilo’s”.

 

De gemiddelde leeftijd van de verzorgers ligt rond de 54 jaar, niet iedereen kan het zware werk meer doen. Collega’s voeren bepaalde werkzaamheden niet meer uit (ontziemaatregel). Een concrete oplossing voor de langere termijn had hij nog niet. Nu lossen de medewerkers het vooral onderling op. Mogelijk kan de dierentuin van de tuinbouw leren waar diverse oplossingen zijn gevonden voor fysiek zwaar werk. Het oplopen van de gemiddelde leeftijd van werknemers is een voldongen feit, ook in de glastuinbouw hebben we daarmee te maken.

 

Als laatste zaten de jonge ondernemers aan tafel. Daarin verwoordde Pieter Stolk, van Stolk Brothers, zijn rol in de nieuwe economie. Doe je mee of blijf je achter? Hij maakte de metafoor met het wielrennen. Als je niet binnen de tijd over de finish komt doe je niet meer mee. Dat geldt ook voor de achterblijvers in de tuinbouw. Laat als sector ook zien wat je doet, dit heeft een maatschappelijk belang, maar ook voor de instroom vanuit het onderwijs. Een mooie uitdaging voor de komende jaren.

 

Pieter:Je moet voldoen alle wet- en regelgeving en aan de circulaire economie. En daarbij goed werkgeverschap leveren zodat het personeel met plezier bij je blijft werken”.

 

Arbeid verdient meer aandacht. 5 december jongstleden heeft  LTO Glaskracht Nederland een enquête verstuurd onder haar leden over arbeid. Het verzoek is om hieraan deel te nemen.