nieuws

Nieuws

Leren in de praktijk

leren-in-de-praktijk
12 oktober 2015

Uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden geeft 23% van de medewerkers aan kennis en vaardigheden te missen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze groep heeft een hoger ziekteverzuim, heeft vaker een burn-out en is minder tevreden over zijn werk.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Zijn er medewerkers binnen mijn bedrijf die kennis en vaardigheden missen voor het goed uitoefenen van hun functie?
  • Hoeveel zou het opleveren als deze medewerkers beter zouden functioneren?

Maar hoe krijg je het voor elkaar dat een medewerker beter gaat functioneren. De eerste stap is om met de medewerker in gesprek te gaan over zijn functioneren. Heel belangrijk hierbij is om vooruit te kijken. Wat ging er goed de afgelopen periode en wat kun je nog verder verbeteren, hoe zou je dat kunnen aanpakken. De aandacht gaat hier naar wat je nog kunt leren en verbeteren en dat motiveert.

Laat de medewerker zichzelf een rapportcijfer geven met de daaropvolgende vraag wat doe je de volgende keer beter zodat je cijfer 1 punt stijgt. Laat de medewerker zelf oplossingen aandragen. Door de oplossingen direct te koppelen aan de werkzaamheden ontstaat een actievere houding om te leren. De medewerker gaat zich zelf verantwoordelijk voelen voor zijn eigen inzetbaarheid.

Als er wordt besloten om dat de medewerker een opleiding gaat volgen zet dan op een rij wat iemand graag wil leren en kom hier tijdens en na de opleiding regelmatig op terug. Dan wordt het geleerde namelijk beter verankert in de werkzaamheden.

Wil je ook meer uit je team halen neem contact op met de opleidingsmanagers.