nieuws

Nieuws

Leidinggeven vroeger en nu

leidinggeven-vroeger-en-nu
16 maart 2015

Is er een verschil tussen hoe er vroeger leiding werd gegeven en nu. Als ik kijk hoe er aan mijn vader leiding werd gegeven en hoe er aan mijzelf leiding wordt gegeven zit daar een groot verschil tussen. Mijn vader werkte in de werkplaats van een garage als automonteur. Hij had een afdelingshoofd boven zich staan die het werk verdeelde. Als er een grote reparatie was stemde hij dit af met zijn leidinggevende die vervolgens contact opnam met de klant. Het afdelingshoofd bepaalde de volgorde van de werkzaamheden. Van de leidinggevende werd verwacht dat hij goed kon plannen en instrueren.

 

Hoe wordt er nu aan mij leidinggeven gegeven? Ik ben verantwoordelijk voor mij eigen werkzaamheden bepaal zelf mijn agenda. In overleg bepalen wij het team een jaarprogramma waarna iedereen zelfstandig aan de slag gaat en terug rapporteert wat er is uitgevoerd. Ik verwacht van mijn leidinggevende dat hij me coacht en ondersteunt bij het bereiken van de gestelde doelen en het oplossen van lastige zaken.

 

Bij veel bedrijven zie je dat de leidinggevende meer eigen verantwoording vragen van de medewerkers. In plaats van te wachten op instructies, wordt verwacht dat de medewerkers zelf aan de slag gaan en actie ondernemen. De stijl van de leidinggevende wijzigt daardoor vaak van gezaghebbend leidinggeven naar coachend leidinggeven. Coachend leidinggeven is niet in alle gevallen haalbaar, als de medewerker veel begeleiding en feedback nodig heeft past gezaghebbend leidinggeven beter.

 

De stijl van leidinggeven is afhankelijk van de situatie en het type medewerker. Als leidinggevende is het handig als je verschillende leiderschapsstijlen kunt toepassen in de praktijk.

 

Jolanda Rosloot

Opleidingsmanager Kas groeit.