nieuws

Nieuws

Label 'talent' werkt niet altijd positief

label-talent-werkt-niet-altijd-positief
14 maart 2017

Momenteel is er veel te doen rondom talentmanagement en ontwikkeling, zeker nu de arbeidsmarkt weer krapper wordt. Maar ‘bezint eer gij begint’.  Iemand aanwijzen als talent binnen de organisatie pakt niet altijd positief uit. Er kan passiviteit bij deze persoon ontstaan en ze zoeken geen nieuwe uitdagingen meer op.

 

Medewerkers die als talent te boek staan kunnen juist heel voorzichtig worden, hun tekortkomingen verdoezelen, ze maken zich druk over het maken van fouten  en het niet slagen bij moeilijk opdrachten! Eerdere successen zijn geen garantie om nieuwe uitdagingen op te zoeken. Positieve feedback; jij bent een talent, kan daardoor leiden tot angst bij de medewerker om te mislukken.

 

Bij het ontvangen van feedback is het vooral belangrijk om iets te horen over je bekwaamheden die het inzicht versterken over je eigen ontwikkelpunten. Dit lukt alleen als leidinggevende feedbackvragen gaan stellen. Bijvoorbeeld: Hoe heb je het aangepakt, wat ging er volgens jouw zelf goed en wat kan beter? Dit levert de medewerker nieuwe inzichten op om het een volgende keer beter of anders aan te pakken. Daardoor gaan mensen zich ontwikkelen, de één alleen wat sneller dan de ander maar iedereen heeft een ontwikkelpotentieel. Medewerkers leren op deze wijze te reflecteren op hun eigen werk.

 

Om het reflectievermogen te verbeteren kan ook een loopbaanvoucher helpen. Want daarmee krijgt de  medewerker ook meer inzicht in zijn eigen kunnen en zijn ontwikkelpunten.


 

 De loopbaanvoucher wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.