Nieuws

Het nut van zij-instroom in jouw organisatie

2 maart 2021

Kasgroeit stimuleert zij-instroom in de sector. Dat werpt zijn vruchten af, want we zien dat het aantal sollicitanten voor een groot deel afkomstig is van buiten de sector. Maar het blijft belangrijk hier aandacht aan te besteden! Wat maakt dat kandidaten van buiten de sector zo waardevol zijn voor jouw organisatie?

Motivatie

Het valt mij op dat kandidaten die ik spreek over hun sollicitatie vaak ieder weer een heel eigen verhaal hebben. Ze maken heel bewust hun keuze voor de overstap richting de glastuinbouw, ondanks een arbeidsverleden in vaak totaal andere sectoren. Kandidaten lichten hun intrinsieke motivatie vaak toe in de telefonische gesprekken die ik met ze voer en zijn zich bewust dat zij vaak het één en ander moeten leren. Dat is heel leuk om te horen! Relevante werkervaring, zoals werkgevers dit willen zien, sluit niet altijd volledig aan, maar deze kandidaten zijn vaak uitermate gemotiveerd. Ze voelen zich op een bepaalde manier verbonden met de sector en juist daarom is het verstandig naar deze doelgroep uit te kijken. En er zijn meer redenen.

Een frisse invalshoek

Je kunt allereerst kijken naar het huidig tekort aan geschikte kandidaten voor sleutelposities. Denk hierbij aan kandidaten met leidinggevende capaciteiten die werkervaring hebben opgedaan in gelijkwaardige omgevingen. Met de juiste begeleiding kunnen deze kandidaten worden ingezet op jouw bedrijf en bijdragen aan het tekort aan personeel in de organisatie. Maar het gaat verder dan dat. Zij-instromers hebben een arbeidsverleden in andere sectoren. Kandidaten hebben gedurende deze tijd andere kwaliteiten en vaardigheden ontwikkeld. Kwaliteiten en vaardigheden die van belang kunnen zijn. Met een zij-instromer wordt er juist nieuwe, frisse kennis en expertise in huis gehaald. Er wordt met een andere blik gekeken naar bijvoorbeeld werkprocessen en aanpak. Andere ideeën kunnen worden aangedragen om dit te verbeteren. Input die heel waardevol kan zijn voor de verdere ontwikkeling van jouw organisatie.

Heb je hier vragen over? Ik, Romy Perizonius, of één van mijn Arbeidsmarkt collega’s helpen je graag verder!