nieuws

Nieuws

Groene helden van de toekomst

groene-helden-van-de-toekomst
24 januari 2019

Op woensdag 16 januari was Kasgroeit aanwezig op de Groenpact Manifestatie. De manifestatie werd georganiseerd voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is en stond in het teken van de toekomst van jongeren in de groene sector. Het Groenpact maakt de verbinding tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Tijdens de manifestatie werd er gekeken naar de uitdagingen die er liggen op het gebied van groen onderwijs en de verbinding met de sector. De winnaars van de impactprijs 2018 uit het groene onderwijs presenteerden in een korte pitch hun project en de impact daarvan.

 

Naast de studenten was Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit aan het woord:

“De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en andere plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

De minister ondertekende de green deal ‘Natuur inclusieve landbouw’. Deze moet ervoor zorgen dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs. Met green deals wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen.

 

Tijdens workshops werden de mogelijkheden om het onderwijs en de bedrijven beter samen te laten werken besproken. Er werd ingegaan op de blik van jongeren op de groene toekomst en gediscussieerd over de manier dit beter vorm te geven. Innovatieve ideeën als groene hotspots en onderwijscirkels werden in de workshops besproken en concreet gemaakt.

 

Het Groenpact is een samenwerking van 40 partijen uit het groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze sinds 2016 aan de gezamenlijke ambitie om koploper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

 

Kasgroeit werkt samen met het Groenpact in regio Noord Holland waar de Stagestimulator onderzoekt hoe het onderwijs en bedrijfsleven meer aansluiting kunnen vinden. Om zo uiteindelijk te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt in de groene sector. De stagestimulator heeft zich de afgelopen maanden in Noord Holland gericht op het leggen van contacten tussen de bedrijven en het onderwijs en het stimuleren van stages. De stagestimulator is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.

 

Rapport