nieuws

Nieuws

Greenco maakt werk van duurzame inzetbaarheid

greenco-maakt-werk-van-duurzame-inzetbaarheid
21 oktober 2015

Greenco is een internationale teler en verpakker van snackgroenten: snacktomaten, snackpaprika’s en snackkomkommers. Simone Rademakers werkt sinds 2011 als Manager HR bij Greenco en vertelt hoe zij binnen Greenco omgaan met duurzame inzetbaarheid.  

Simone: “De organisatie is continue aan verandering en ontwikkeling onderhevig. Medewerkers moeten ook mee met de ontwikkelingen van onze organisatie. Er is daarin geen keuze”.

Wat is er de afgelopen jaren veranderd binnen het bedrijf wat invloed had op de inzetbaarheid van de medewerkers?

De werkdruk bij de medewerkers is de afgelopen jaren hoger geworden. Dit wordt veroorzaakt door een grotere diversiteit aan verpakkingen, meer variatie in de producten en een hogere productie. De keuze is dan meer personeel of een verbetering van de inzetbaarheid van het personeel. De keuze is gevallen op een verbetering van de inzetbaarheid van het personeel.

 

Hoe zijn jullie hiermee aan de slag gegaan?

We zijn een traject ingegaan waarbij er een back-up is voor elke senior. Een junior medewerker wordt klaargestoomd om de senior direct te kunnen vervangen als dat nodig is. Dit klaarstomen gebeurt door middel van veel training on the job en eventueel het volgen van een opleiding. De senior begeleid de junior hierin. Hierdoor zijn wij minder kwetsbaar als bedrijf.

Simone: “Ja, er kunnen medewerkers die een ontwikkeltraject bij ons hebben doorlopen na verloop van tijd uitfladderen naar andere bedrijven, maar nieuwe aanwas binnen het bedrijf kan heel verfrissend zijn. Het is de taak van het bedrijf om de medewerkers te boeien en binden”.

De senioren hebben hun basiskennis, maar we verwachten van ze dat zij er zelf voor zorgen dat hun kennis up to date blijft, zij kunnen hierbij o.a. gebruik maken van adviseurs die op het bedrijf komen of vak gerelateerde cursussen volgen. Daarnaast gaan de senioren regelmatig met elkaar in overleg.

 

Hoe wordt er met de medewerkers gesproken over hun ontwikkeling?

Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met het jaarlijks voeren van ontwikkelgesprekken met de medewerkers. Ook uitzendkrachten die jaarrond bij Greenco werken worden in deze gesprekken meegenomen. Bij deze gesprekken staat de medewerker en zijn ontwikkeling centraal. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe ziet de medewerker zijn toekomst bij Greenco
  • De balans tussen privé en werk
  • Wat heeft hij/zij nodig om goed te kunnen functioneren en welke hulp verwacht de medewerker hierbij van zijn leidinggevende

Het kan zijn dat medewerkers een opleiding gaan volgen, maar ook de begeleiding door de leidinggevende en training on the job wordt besproken. Het uitgangspunt voor de medewerker is, als je het aangeeft kan er iets mee gedaan worden.

Simone:  “Op het moment dat iemand uitvalt of het tempo niet meer kan bijhouden ben je eigenlijk al te laat. Door middel van de ontwikkelgesprekken willen we voorkomen dat het zover komt. Voorkomen is beter dan genezen”.

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zelf actief het gesprek voorbereiden en zelf ook nadenken over hun loopbaan en inzetbaarheid bij Greenco. De medewerkers ervaren deze gesprekken als zeer prettig omdat er naar hen geluisterd wordt en ze kunnen zelf aangeven wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren.

 

Hoe hebben jullie de leidinggevende voorbereid op het voeren van de ontwikkelgesprekken?

Het voeren van de ontwikkelgesprekken vonden de leidinggevenden in het begin best lastig. De uitbreiding van een gecombineerd beoordelings- en functioneringsgesprek naar één ontwikkelgesprek en één beoordelingsgesprek vergde veel uitleg en begeleiding. Alle leidinggevenden hebben een opleiding gevolgd om hiermee aan de slag te gaan. Hierin is besproken wat de verschillen zijn tussen beoordelings- en ontwikkelgesprekken. HR neemt de leidinggevende hierin bij de hand door middel van formulieren en voorbeeldvragen. Bij de medewerkers glastuinbouw is ervoor gekozen om dit gesprek alleen te voeren op verzoek van de leidinggevende of medewerker zelf.

Simone: Kijken naar de inzetbaarheid van medewerkers in de breedste zin van het woord hoort voor Greenco bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Wat vind jij van het loopbaancafé van Kas groeit?

Het is belangrijk dat medewerkers zelf ook bezig zijn met hun inzetbaarheid en hun loopbaan. Medewerkers moeten hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het loopbaan café kan iemand een spiegel voorhouden zodat hij/zij kan kijken naar zijn eigen inzetbaarheid voor nu en vooral op de lange termijn.

Simone: Om medewerkers attent te maken op het loopbaan café zou ik een rondje langs de vestigingen gaan maken om de medewerkers te informeren over het loopbaan café.  Daarbij zou ik kort aangeven waarom het belangrijk is om deel te nemen.

         

Bedrijfsinformatie:

Aantal medewerkers: 150 medewerker in dienst, 450 uitzendkrachten

Aantal vestigingen: 8 teeltlocaties en 1 verpakkingsbedrijf