nieuws

Nieuws

Gewijzigd: Subsidie op cursussen

gewijzigd-subsidie-op-cursussen
30 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn de vergoedingspercentages van cursusgroepenlijst van de glastuinbouw verhoogd van 50% naar 60% voor de kosten van een cursus. Het maximum subsidiebedrag per medewerker per jaar is € 1.250,=.

 

Er is een tegemoetkoming voor cursussen op het gebied van teelt, logistiek, techniek, management, marketing en Nederlandse taal. Hier vindt u de vergoedingspercentages per cursusgroep voor de sector Glastuinbouw. Let op: er is géén vergoeding voor loon- en verzuimkosten.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden onderstaande voorwaarden:

  • Voor de werknemer wordt premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt betaald;
  • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd;
  • De cursus is gegeven door een school (een rechtspersoon waarvan de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op het geven van onderwijs);
  • Cursussen dienen gericht te zijn op het behouden of vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die van belang zijn binnen de huidige organisatie;
  • Cursussen moeten afgesloten worden met een door de school en de werknemer ondertekend certificaat, getuigschrift, diploma of er is een getekende presentielijst aanwezig;
  • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden;
  • Cursussen komen niet in aanmerking voor een vergoeding als ze niet onder een van de genoemde cursusgroepen vallen, of als ze door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd worden (m.u.v. de Subsidieregeling ESF).

 

De subsidie kan worden aangevraagd via het Colland Administratie Systeem.

 

Heeft u vragen neem dan contact op met Jolanda Rosloot – Opleidingsmanager – Kas groeit. E-mail: J.rosloot@kasgroeit.nl of Telefoon: 06-30108092