nieuws

Nieuws

Focus op loopbaanontwikkeling

focus-op-loopbaanontwikkeling
21 november 2016

Het blijkt steeds meer dat loopbaanontwikkeling een instrument is dat noodzakelijk is om als organisatie succesvol en toekomstbestendig te zijn. Maar door de waan van de dag komt het regelmatig onderaan de prioriteitenlijst.  De helft van de medewerkers heeft het gevoel dat managers totaal niet geïnteresseerd zijn in hun loopbaanontwikkeling. Wat kun je doen om te laten zien dat je betrokken bent bij de loopbaanontwikkeling van jouw medewerkers?

 

Neem aan dat iedereen de potentie heeft om te leren en te groeien. 
Leiders die aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun medewerkers geloven dat iedere medewerker waardevol is en in staat is om te groeien. Door dit uit te stralen doen medewerkers ook daadwerkelijk hun best om te leren en hun mogelijkheden te vergroten.

 

Schets de mogelijkheden in de toekomst
Laat zien welke mogelijkheden er nog voor jouw werknemers liggen. Hiermee geef je medewerkers hoop en maak je ze enthousiast om mee te bewegen.Deel informatie
Houd werknemers op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Als werknemers op de hoogte zijn van de strategie en dus weten waar het bedrijf naartoe wil, kunnen ze beter bedenken wat hun rol hierin kan zijn.Benadruk sterke punten en talenten

Door de focus op sterke punten en talenten krijgen medewerkers energie en wordt ontwikkeling in een positieve context geplaatst. Dit leidt tot een opwaartse, positieve spiraal van betrokkenheid, enthousiasme en resultaten.

 

Loopbaanontwikkeling is een onderdeel van de leiderschapsrol
Managers die loopbaanontwikkeling belangrijk vinden zien dit niet als het een keer per jaar afvinken van een lijstje. Voor hen is het dagelijkse praktijk om in gesprek te gaan met medewerkers en om terugkoppeling en vertrouwen te geven.

 

Zie talent als kapitaal
Veel managers zijn bang om werknemers te ontwikkelen omdat ze dan misschien vertrekken. Maar goede leiders zien dat anders. Zij realiseren zich dat als kennis en vaardigheden toenemen, medewerkers nieuwe uitdagingen nodig hebben, die zij wellicht niet meer in hun huidige rol vinden. Leiders helpen deze medewerkers vervolgens bij het vinden van nieuwe mogelijkheden, zelfs als dat betekent dat deze medewerkers vertrekken. Deze leiders realiseren zich dat dit een voorbeeldfunctie heeft voor de hele groep en dat het weer andere talenten aantrekt.