Nieuws

Even voorstellen.................Albert van der Burg

even-voorstellen-albert-van-der-burg
21 juli 2016

Vandaag ben ik in gesprek met Albert van der Burg, werkzaam als branchespecialist glastuinbouw bij Stigas. Albert heeft zich gespecialiseerd op veilig en gezond werken in de glastuinbouw.

Wat zijn je werkzaamheden bij Stigas?

In zijn werk geeft Albert concrete adviezen aan ondernemers en werknemers om veilig en gezond te werken. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn o.a. wat is de impact van veiligheid en gezondheid binnen risicomanagement, is er sprake van schadelijk lawaai en hoe voorkom je gehoorbeschadiging, hoe zorg je ervoor dat je veilig werkt met een machine zonder het risico van beknelling en hoe zorg je voor afwisseling in de werkzaamheden omdat repeterende handelingen op termijn vaak leiden tot verzuim.  Albert: “Een voorbeeld wat de afgelopen periode heeft gespeeld is hoe ga je om met glasschade, je wilt natuurlijk je kas zo snel mogelijk dicht hebben. Maar zorg ervoor dat je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een helm en polsbescherming gebruikt en wees je bewust van de risico’s en je verantwoordelijkheden ook als je andere partijen inschakelt om het werk uit te voeren”.

Welke voorlichtingen en trainingen geeft Stigas?

Stigas verzorgt diverse voorlichtingen en trainingen op het bedrijf over de risico inventarisatie maar ook BHV, gezond bewegen, lichamelijk belasting en wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim zijn mogelijk. Albert: “In één training leg ik de arbowet en de wet economische delicten uit aan het middenkader, termen waar leidinggevenden vaak nog nooit bij stil hebben gestaan maar waar je wel mee te maken krijgt als er een arbeidsongeval gebeurt. De top 5 van brancherisico’s komt aan de orde zoals machineveiligheid, rijden met de heftruck ect. Je merkt dat leidinggevende vaak vragen hebben over hoe het nu zit met de verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld er komt een servicemonteur op het bedrijf en er gebeurt iets wat is dan mijn verantwoordelijkheid en op welke risico’s moet ik de servicemonteur wijzen. Als we na de training de vloer opgaan om de risico-inventarisatie uit te voeren, kijkt de leidinggevende vaak met andere ogen naar de werkzaamheden en de risico’s die er worden genomen”.

Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen?

Albert: “Naast contacten met allerlei kennisinstellingen zoals TNO en het centrum voor beroepsziekten vind ik het belangrijk om op te hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de glastuinbouw. In het kader daarvan wilde ik graag meer weten over biologische gewasbescherming zodat ik weet hoe het werkt. Ik heb daarom een cursus Entomologie gevolgd bij Koppert ontzettend interessant om hier meer over te weten.”

Waar ga je de komende periode mee aan de slag.

Albert: “De arbeidsinspectie heeft laatst een Factsheet uitgegeven  over veilig en gezond werken in de glastuinbouw. We kijken welke specifieke onderwerpen komen in de Factsheet naar voren en we besteden daar aandacht aan deze onderwerpen door het geven van voorlichtingen en het schrijven van nieuwsberichten”.

Op de site van Kas groeit staat een overzicht van de voorlichtingen en trainingen die door Stigas worden verzorgd.

 Jolanda Rosloot - Opleidingsmanager - Kas groeit