Ervaringsverhalen

Van verliezen leer je winnen

Eerder bezocht Bas Kolenberg de Kasgroeit workshop Leren op de werkvloer voor leidinggevenden. Bas Kolenberg was destijds bedrijfsleider en o.a. verantwoordelijk voor het onderdeel arbeid van de organisatie. In de workshop stond de vraag centraal: Hoe activeer ik mijn medewerkers om zelf meer te leren en ontwikkelen? Lees het onderstaande interview wat wij destijds met Bas hielden, na afloop van de workshop.

Als trainer en scheidsrechter voor de KNVB bij de jeugd zat het er bij Bas altijd al in om mensen te coachen en verder te helpen. In zijn werk is hij dagelijks bezig met: Hoe kom je aan nieuwe mensen en hoe hou je ze hier? Bas: Ik had mij aangemeld voor de workshop omdat ik verantwoordelijk ben voor het onderdeel arbeid van de organisatie. Ik heb veel te maken met de ontwikkeling van mensen en vind het belangrijk dat mijn collega’s hier met plezier werken. Daarvoor is het belangrijk je te verdiepen in hoe je medewerkers kunt binden en blijft boeien.

Met wat ik heb geleerd in de workshop, konden we meteen aan de slag. De eerste opdracht tijdens de workshop was: ‘In hoeverre ben je een lerend bedrijf?’ Je mocht jouw organisatie een cijfer geven. Wij zaten daar aan de lage kant. Ik denk dat er nog veel meer valt te behalen.’

Met welke uitdagingen heb je te maken?

Mensen in mijn organisatie werken gemiddeld al langere tijd bij ons, gemiddeld zo’n 12 tot 15 jaar. Dan kunnen ze al heel veel. Het is natuurlijk positief dat mensen hier al zo lang werken, de kwaliteit is gewaarborgd. De uitdaging is tegelijkertijd soms wel om iets nieuws door te voeren. Mensen houden van hun comfortzone en denken al gauw: ‘het is toch gewoon goed zoals het gaat?’

Er valt nog zoveel te verbeteren op het gebied van motivatie en lerend vermogen. Iedereen kan elke dag nog iets leren, daar ben ik heilig van overtuigd. Vaak handelen mensen omdat de leidinggevende iets wil. Bij onze organisatie wilden we er naartoe dat ze het doen omdat ze het zelf willen.

Wat is het belangrijkste dat je hebt meegenomen uit de workshop?

Het besef en de bevestiging dat lef tonen en een nieuwe aanpak introduceren de enige manier is waarop je een positieve verandering teweeg kunt brengen.

Door op een nieuwe manier je medewerkers te benaderen, kan je veel bereiken. Van nature ben je toch geneigd door te gaan op de oude manier, zoals het altijd al gedaan werd. Tijdens de workshop werd mijn gevoel bevestigd dat je echt uit oude patronen moet stappen, wil je iets bereiken.

Ook heb ik veel ideeën opgedaan en namen we tijdens de workshop meteen de proef op de som. We deden een oefening waarbij je meer vragen kon stellen om je mensen te motiveren tijdens coaching gesprekken. Ook oefenden we met de vraag op een omgekeerde manier stellen. Bijvoorbeeld: ‘Wat moet je doen om het te verkloten?’ 

Door vragen op een omgekeerde manier te stellen, gaan mensen anders redeneren.

Op welke manier ben je aan de slag gegaan met lerend leidinggeven?

We hebben de vorm van de interne bijeenkomst helemaal anders aangepakt. Normaal geven we een presentatie waarbij we vooral zenden. De rol van de medewerkers is daarbij beperkt tot luisteren. Ze worden in sessies in die vorm meestal niet geactiveerd tot actie.

De timing van de workshop was perfect. Vlak na de workshop stond er weer een interne bijeenkomst bij ons gepland. Als een soort van proef hebben we de manier van presenteren volledig aangepast. We hebben mensen in groepjes verdeeld en een waardering laten geven aan bepaalde onderwerpen, in de vorm van een waarde-spel. De groepjes mochten daarna zelf presenteren wat ze hadden geconcludeerd. Een andere vorm van een boodschap brengen maakt dat mensen anders worden gemotiveerd.

Eerder hadden we ook wel eens voor een andere vorm gekozen. Via ‘petje op, petje af’ hebben we bepaalde stellingen bespreekbaar gemaakt en dat werd ook positief ontvangen. We zaten dus al langere tijd in deze hoek te denken.

Wat versta jij onder leren op de werkvloer?

Hoe er wordt omgegaan met het maken van fouten. Dat zegt veel over de mate waarin je iets kunt leren en hoe er geleerd mag worden. Ik geloof echt in: ‘Van verliezen leer je winnen.’ Als je iets fout mag doen, geeft dat je ook de kans om uit te vinden hoe je het anders kan doen. Dan ben je aan het leren. Fouten maken is in die zin goed.

Van verliezen leer je winnen


Hoe ga jij dan om met medewerkers die een fout maken?

Als iemand een fout heeft gemaakt probeer ik ze in te laten zien wat ze anders hadden kunnen doen. Ik bevraag ze in plaats van ze te vertellen wat er niet goed is. Gewoon heel simpel: ‘Wat zie je hier? Wat had er anders gekund?’ Ik geef dat ook aan mijn voorwerkers mee. Die spreken namelijk meer met medewerkers op de vloer. Ik zie dat gedrag vaak wordt gekopieerd, dus probeer ik zelf ook altijd het goede voorbeeld te geven.

Ik merk wel dat mensen nog vaak bang zijn om fouten te maken. Soms wordt er onderling stemming gemaakt. Als je een cultuur wilt creëren waar mensen kunnen leren, dan moeten ze zich veilig voelen. Als ik zie dat mensen zich onveilig voelen of er stemming gemaakt wordt, spreek ik ze daar dus ook op aan.

Mensen die routinematig werken, kunnen die wel wat leren op de werkvloer?


Ja, dat kan. Leren kan altijd. Het belangrijkste is dat je er voor open staat. Aan mij de taak dat die mensen er voor open staan om iets te leren, vanuit waar ze nu zitten. Verder komt het dan vaak vanzelf. Er zijn binnen het bedrijf tientallen verschillende taken. Al die mensen kunnen eens rouleren en een andere klus oppakken. Het feit dat ze al leren dat ze ook eens iets anders kunnen doen, is al een verbreding van het gezichtsveld. Je kunt ook de mensen die vroeg beginnen eens later laten beginnen en andersom. Afwisseling doet altijd goed. Ik zie langzamerhand dat ook steeds meer mensen hun wensen daarin kenbaar maken en wij kijken wat we daarin kunnen regelen.

Waar moet de volgende workshop over gaan?

Een verdiepingsslag op deze workshop zou ik wel interessant vinden. Hoe ga je om met emoties van medewerkers en hoe kun je medewerkers nog beter coachen?

Maar ook een workshop voor werknemers lijkt me interessant. Hoe kunnen zij leren aangeven wat ze willen en hoe ze leiding willen en kunnen ontvangen.

Zou je zelf graag deel willen nemen aan de workshop Leren op de werkvloer? Dit jaar organiseert Kasgroeit weer vier workshops Leren op de werkvloer. In deze workshop krijgt leidinggeven meer handvaten die je helpen om leren op de werkvloer te stimuleren. Meld je alvast aan!