Ervaringsverhalen

Van groene vingers naar data gedreven tuinbouw

Van groene vingers naar data gedreven tuinbouw

Door data gedreven te werken leer je vooral beter voorspellen

Inholland Academy en Berenschot hebben de leergang Smart Horti Culture opgezet die 17 oktober van start gaat. In het interview met Rick Bakker gaat hij in op het belang van data in de kas.

Rick Bakker, consultant data gedreven tuinbouw bij Berenschot, deed voor zijn afstuderen in 2017 onderzoek naar de potenties en belemmeringen die big data en the internet of things met zich meebrengen voor de Nederlandse tuinbouwsector. Daarin kwamen de capaciteiten van mensen die in de sector werken als grootste belemmering naar voren. Data-analisten zijn niet goedkoop of hebben weinig interesse in de tuinbouw en de mensen met groene vingers weten vaak te weinig van data analyse. ‘Daarom hebben wij samen met de Inholland Academy deze leergang opgezet.’

De leerlijn

Iedereen binnen de tuinbouw met een basiskennis van Excel en een gezonde motivatie om ermee aan de slag te gaan, past in deze leergang. Het niveau is zo ontwikkeld dat het voor iedereen te doen is. Als je weleens met Excel werkt, betekent dat je namelijk op de een of andere manier al gebruik maakt van data. En met die data kan je veel meer.

De eerste twee sessies krijg je theorie aan de hand van een standaard dataset en ga je ermee aan de slag. Op korte termijn komt een adviseur van Berenschot mee naar jouw bedrijf om te kijken waar de databronnen zitten en waar we de meeste waarde kunnen toevoegen.

‘Je gaat de rest van de leergang dus aan de slag met je eigen dataset. Je leert gegevens structureren en aan elkaar koppelen.’ Zo leer je bijvoorbeeld financiële gegevens koppelen met oogstgegevens of arbeidsgegevens en kan je er ook visuele plaatjes uithalen waardoor je er iets zinnigs over kan zeggen. De bedoeling is dus ook dat de resultaten direct inzichten opleveren binnen je eigen bedrijf. Als je deze leergang hebt gevolgd ben jij nog steeds degene die de besluiten neemt, maar je kunt betere beslissingen nemen omdat je meer informatie tot je beschikking hebt.

Voorspellen en versnellen

Het belangrijkste aspect van data gedreven tuinbouw is dat je vooral beter leert voorspellen. Je kan het zo gek niet bedenken of valt iets interessants uit te leren. Bijvoorbeeld op gebied van marktgegevens, nieuwe rassen, afzet, financiën, HR of marketing. Als je weet wat er tussen nu en 6 weken gaat gebeuren, kan je daar je arbeid, afzet en energie veel beter op instellen.

Als financieel medewerker kan je de data gebruiken om je rapportages te presenteren aan het management en als marketingmedewerker kan je efficiënter inzetten op de rassen die beter moeten verkopen. Je kunt daarnaast bijvoorbeeld op een kaart van de wereld de afzet zien van verschillende producten en als je dan weet welke het goed doen of welke concurreren, kan je daar dus op focussen. Het merendeel van de bedrijven neemt beslissingen nu nog te vaak op onderbuikgevoel of wat hij hoort en ziet van anderen.

Computers vs. Groene vingers

De kennis van de teler zelf is dus de grootste beperkende factor. Vooral de oudere generatie met groene vingers loopt hier tegenaan. ‘De jonge generatie heeft meer met computers dan met de planten zelf.’ Je hebt daarbij natuurlijk vaak met veel grotere oppervlaktes te maken en dat kan je niet meer allemaal met je ogen in de gaten houden.

Wanneer een tuinbouwbedrijf aan de slag wil met het beter organiseren van zijn data, blijkt de grootste uitdaging het vinden van het juiste personeel. Vaak zie je dat vooral jongeren met een data achtergrond die de sector in gaan al zoon of dochter van een ondernemer zijn en daardoor die kant op gaan. Maar dit is maar een kleine groep.

In het buitenland zie je steeds meer investeerders die kassen gaan bouwen. Wat opvalt is dat deze groep juist vaak geen groene vingers heeft: zij laten zich daar vanaf het begin dus al meer leiden door de data die uit de kas komt. Waar Nederland nu voorop loopt in de ontwikkelingen op het gebied van glastuinbouw, zouden we hierdoor weleens flink wat concurrentie kunnen krijgen.

Geen ontkomen aan data

Kortom: Slim gebruik maken van data, eigenlijk ontkom je er niet meer aan. Zeker als je kijkt naar alle nieuwe technologieën en de snelheid waarmee je data kan verwerken en er conclusies uit kan trekken.

‘Ik denk dat er geen sector is waar zoveel parameters beschikbaar zijn als in de tuinbouwsector en die je allemaal op elkaar af kan stemmen.’

Omdat er nog te weinig goed opgeleide mensen met een data achtergrond de sector instromen, is het extra van belang je eigen kennis op pijl te brengen. Je kunt er in de leergang nu mee aan de slag.

Interesse?

De leergang start op 17 oktober en bevat 8 bijeenkomsten. Er wordt gestart om 16.00 en het duurt tot 21.00 en vindt plaats in het World Horti Center. Er wordt tussendoor gezorgd voor een goed diner.

Deze leergang is voor ondernemers en medewerkers in de tuinbouw die beter willen worden in datagedreven sturing van hun bedrijfsprocessen. Daarnaast is de leergang ook interessant voor degenen die beroepshalve met deze bedrijfsprocessen te maken hebben, zoals adviseurs, toeleveranciers, veredelaars of technologiebedrijven.

De kosten voor de opleiding zijn €2950,-. Medewerkers die onder cao Glastuinbouw vallen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van Colland. Bekijk meer informatie over de Leergang Smart Horticulture.