Ervaringsverhalen

Praktijkgericht leren met nieuwe brancheopleiding

Het is een opleiding op maat, gericht op je eigen leerdoelen

Eizejan Vellekoop werkt sinds twee jaar bij Penning Freesia als meewerkend voorman en hoofd technische zaken. Om verder te groeien in deze rol heeft zijn werkgever hem opgegeven voor de Brancheopleiding Glastuinbouw van Kasgroeit. “Hij is een belangrijke schakel in ons bedrijf, zeker met het oog op de toekomst. Deze cursus vult zijn kennis op maat aan en is heel interessant voor zijn werk. Hij is er heel enthousiast over”, vertelt Marko Penning.

Penning Freesia in Honselersdijk is een relatief klein maar veelzijdig bedrijf dat zowel actief is in teelt, veredeling, handel, vermeerdering en selectie van diverse freesia- en amaryllisrassen.
“We hebben 12.000 m² kas en 6.000 m² koel- droog-, en preparatieruimtes. Klein, maar wel een complexe organisatie”, vertelt Marko Penning, die samen met zijn neef Peter het bedrijf runt. Hun voorman heeft te maken met teeltzaken, aansturen en planning van arbeid, het analyseren en optimaliseren van processen. “Er komt hier allerlei plantmateriaal binnen dat verwerkt moet worden, dat vraagt om een strakke logistiek en efficiënte inzet van mensen”, geeft hij als voorbeeld.
In al deze taken kan Eizejan zich nog verder ontwikkelen. Hij heeft zelf ook aangegeven door te willen groeien, vertelt Penning. “We stuitten op deze opleiding bij Kasgroeit. Het past precies bij onze behoefte. Zeker omdat je een belangrijk deel van de cursus je eigen leerdoelen vormgeeft, samen met een leercoach op maat.”

Persoonlijk ontwikkeltraject

De brancheopleiding Glastuinbouw is een persoonlijk ontwikkeltraject voor medewerkers uit de glastuinbouwsector die zich willen door ontwikkelen in of naar de rol van teeltspecialist, bedrijfsleider of teamleider. De opleiding is in het leven geroepen omdat beleidsmatige en technologische ontwikkelingen in de sector vragen om steeds andere competenties van leidinggevenden en teeltspecialisten. Zo draait het onder meer om samenwerken, problemen oplossen, communiceren en innoveren.

Uitdagingen uit de praktijk

Na het eerste blok van een halfjaar dat vooral algemeen van insteek is, volgen drie blokken die meer praktisch en op maat zijn. Sowieso wordt rekening gehouden met de drukke en rustige periodes van het bedrijf en de beschikbaarheid van de cursist.
Er valt te kiezen tussen de richtingen Teelt en Bedrijfsvoering. Voor Eizejan wordt dat het laatste. Penning verwacht dat zijn medewerker dan veel projecten en opdrachten op situaties in zijn eigen praktijk kan baseren. “Ik verwacht wel dat er dan uitdagingen die in ons bedrijf liggen, meegenomen worden in zijn lesprogramma. Verder is het mooie van deze cursus dat je gewoon volledig je werk kunt blijven doen, naast een deel thuisstudie.”

60% wordt vergoed

Juist voor kaderpersoneel van 20 tot 40 jaar is dit een heel zinnige opleiding, vindt Penning. “Na deze twee jaar komt er nog een opvolgend traject, dat uiteindelijk een volwaardig HBO-diploma oplevert. OHet is vooral bedoeld om jonge talenten die al in de glastuinbouw werken naar een hoger niveau te trekken.”
De ondernemer werd over de drempel geholpen doordat circa 60% van opleidingskosten worden vergoed. “Verder zien wij het als een investering in onze medewerker en in ons bedrijf. We krijgen straks de nodige nieuwe kennis terug, plus een gemotiveerde medewerker die een aantal stappen omhoog zet. Hij kan ons dan ook op organisatorisch vlak zaken uit handen nemen, waardoor wij ook weer energie kunnen steken in andere dingen.”

Grotendeels online

Vanwege het coronavirus verloopt het eerste deel van de opleiding nog grotendeels online. “Dat is jammer natuurlijk. De cursisten missen daarmee de interactie met deelnemers van andere bedrijven en hun ervaringen. Daar kun je ook veel van leren. Excursies zitten er ook nog even niet in. Het is niet anders”, aldus Penning.
De opleiding is begin oktober gestart met de eerste groep van zo’n 20 cursisten. De opleiding is ontwikkeld door InHolland Academy, samen met en op initiatief van Kasgroeit. Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV werken hierin samen aan onder meer scholing en ontwikkeling van personeel in de sector.

Bron: Vakblad onder glas