Ervaringsverhalen

Het loopbaantraject heeft me verrast!

Mijn ambitie is om uiteindelijk op hetzelfde kennisniveau als de teeltmanager te komen.

Elke ochtend, tussen 6:30 – 7:00 uur, start hij eerst de klimaatcomputer op en controleert of alle instellingen kloppen. Staan de lichten wel aan, is de temperatuur in de kas goed en zijn er nog  storingen aanwezig. Als uit deze check afwijkingen naar voren komen lost Marvin dit op, eventueel in overleg met zijn teammanager. Dit is het dagelijkse ochtend ritueel van Marvin Vissers, werkzaam in het teeltteam van Sion Orchids.

Marvin maakt deel uit van een zelfsturend team waarin hij zich, samen met zijn twee collega’s en een teammanager, dagelijks bezighoudt met de teelt van Phalaenopsis. 

 ‘’In onderling overleg proberen we een zo’n goed mogelijke teelt neer te zetten, zonder uitval, met zo min mogelijk ziektes’’.

Momenteel werkt Marvin 18 jaar in de glastuinbouw, waarvan bijna 9 jaar bij Sion. ‘’Als ik terug kijk naar de afgelopen 3 jaar denk ik zeker dat ik flinke stappen in mijn ontwikkeling heb gemaakt, ik regel veel zelf, heb veel eigen verantwoordelijkheid over werkzaamheden binnen de teelt, dat motiveert mij”. Maar toch heeft Marvin zich aangemeld voor het loopbaanvoucher traject van Kasgroeit. ‘’Ik heb het gevoel dat ik op mijn plek zit, maar is dat ook zo? En waarin kan ik mezelf nog verder ontwikkelen? Ik hoopte hier door middel van het loopbaanvouchertraject en de verschillende testen antwoord op te krijgen’’.

Uit de testen kwam goed naar voren dat Marvin meer in zijn mars heeft en dat er nog rek zit in zijn ontwikkeling zit. ‘’Mijn ambitie is om uiteindelijk op hetzelfde kennisniveau als de teeltmanager te komen. Ik ben nog jong, dus ik kan zeker nog stappen maken binnen Sion. Ik streef er naar om binnen 5 jaar door te groeien naar een ervaren teeltspecialist binnen ons teeltteam’’.

Marvin geeft aan dat het traject hem positief verrast heeft. Van te voren heeft hij telefonisch contact gehad met de loopbaancoach om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en te kijken of zijn vooroordelen klopte. Na vijf minuten wist Marvin dat het goed zat. 

‘’De coach van Matchcare is een beste kerel, lekker los, spreekt de taal van de tuinbouw. En vertelde mij waar het op staat zowel in mijn sterke punten als de verbeterpunten"

In het dagelijks werk kan Marvin in zijn communicatie best direct zijn, kan je dit doen, kan je dat doen, dit moet gebeuren. Dit kan wel eens leiden tot botsingen of irritaties tijdens het werk. Dit betekent ook dat je minder snel dingen voor elkaar krijgt bij je collega’s. Van de coach heeft Marvin goede handvatten meegekregen waarmee hij minder direct over kan komen. ‘’De loopbaancoach heeft mij geleerd om te kijken hoe individuele collega’s mij benaderen, dus door het spiegelen van hun houding en dit over te nemen merk je gelijk dat de verstandsverhouding verbeterd en je beter een gesprek met iemand aan kan gaan’’.

‘’Ik kan het loopbaanvouchertraject zeker aanbevelen, ook als je gewoon op je plek zit. Het kan een bevestiging voor je zijn, maar je ook helpen dingen net iets anders te benaderen waardoor je het werk voor jezelf en een ander makkelijker maakt’’.