Ervaringsverhalen

Anders naar je bedrijf kijken

“Er is vaak te weinig aandacht voor goed werkgeverschap. Hier hebben we als hele sector last van. We moeten met elkaar een veel beter beeld van de sector neerzetten!”

Voor Wilco Verhoeven, eigenaar van Artisan is goed werkgeverschap veel meer dan een goed salaris betalen. “Het gaat om aandacht hebben voor elkaar en waardering en respect. Maar ook om dingen samen doen buiten het werk om.” Wil je je eigen enthousiasme over kunnen dragen op je medewerkers, dan is het volgens Wilco belangrijk dat je het ook echt leuk hebt met elkaar.

“Goed werkgeverschap is noodzakelijk om een toekomstbestendig bedrijf op te kunnen bouwen. Dat was vroeger wel anders.” Hij doelt op de tijd dat er mensen genoeg te vinden waren. Hiërarchisch gezien was de grote baas gewoon de baas. Daar luisterde je naar. Je deed gewoon je werk en daar werd je voor betaald.”

Artisan heeft oog voor de wensen en ambities van de medewerkers op gebied van opleiden en ontwikkelen. De kweker uit Nieuwaal grijpt dan ook alle kansen op dit gebied met beiden handen aan. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan het project ‘Sleutel aan je toekomst in de kas’ van Kasgroeit. Tijdens dit project is een jonge kracht, die graag wil, enthousiast geworden over werken in de glastuinbouw. Hij werkt nu als technische man bij de kweker.

Blijven leren

Wilco vindt leren en opleiden zelf erg belangrijk. Hij heeft vroeger de LAS gedaan en was niet echt de beste van de klas. “Ik zag school meer als een soort noodzakelijk kwaad. Pas later zag ik dat leren en jezelf ontwikkelen echt leuk kan zijn.” Hij wil graag zijn hele leven blijven leren. “Het is wel een bepaalde mindset die je dan moet hebben. Het besef dat er meer is dan dat wat je nu doet.”

Dat is dan ook precies wat Wilco zoekt in nieuwe medewerkers. “Die mensen moet je hebben, die ook zo denken. Daar kan je stappen mee blijven zetten. Werknemers heb je niet voor het leven, maar je moet ze wel zo lang mogelijk blijven boeien en binden.” En als ze dan uiteindelijk toch vertrekken? “Ach, dat gebeurt nou eenmaal. Dat kan je nooit helemaal tegenhouden. Maar dan weet ik wel zeker dat ik goede mensen aflever bij een volgend  bedrijf.”

Over eigen grenzen heen

Een aantal jaar geleden is Wilco gestart met een leiderschapstraject, waar hij nog elke dag profijt van heeft. Wilco is als zaterdagkracht begonnen bij Artisan en heeft zich op weten te werken tot bedrijfsleider. Toen hij de mogelijkheid kreeg om het bedrijf over te nemen, kwam hij er al snel achter dat hij kennis miste op het menselijk vlak. “Ik was gewend om veel zelf te doen en delegeerde niet. De medewerkers waren dit ook van me gewend.” Zij werden hierdoor afwachtend. Het tegenovergestelde van wat Wilco wilde. “Samen met mensen bouwen, dat is wat ik voor ogen had. Maar ik wist gewoon niet hoe. Die tools had ik niet." Via via kwam Wilco bij een businesscoach terecht waar hij handen en voeten kreeg om anders te gaan denken.

Zien wat mensen drijft

Als je mensen begrijpt, wordt het makkelijker om ze mee te krijgen en je visie duidelijk te maken. Dat is niet alleen in het werk zo. Dat werkt door in je hele leven.” Wilco heeft tijdens zijn transitietraject leren zien en horen wat mensen drijft. Waarom ze reageren zoals ze reageren. “Als je signalen herkent, is alles zo veel leuker!”

Afstand nemen en leuke dingen doen

 “Wil je als ondernemer de juiste beslissingen kunnen nemen, dan moet je daar ook de ruimte voor nemen.” Zo heeft hij geleerd dat hij juist ook leuke dingen met zijn kinderen mag doen, zonder zich schuldig te voelen. Dat het goed is om af en toe zijn hoofd leeg te maken door te gaan sporten. “Voorheen riep ik altijd dat ik daar geen tijd voor had. Dat ik toch al de hele dag bezig was en sporten dus niet nodig had. Nu weet ik wel beter!” Hij ziet dat het leven zo een stuk leuker is. “Je moet niet alleen in je bedrijf werken, maar juist ook afstand durven nemen. Dan leer je anders naar je bedrijf kijken.”

Tijd en Prioriteit

Dit was ook voor de medewerkers van Artisan wel even wennen. Ze kenden Wilco alleen maar als een hardwerkende baas en nu was hij onder werktijd ineens aan het sporten… “Ook daar heb ik ze natuurlijk in mee moeten nemen. Je geeft ze vertrouwen door er af en toe niet te zijn. Ik heb ze kunnen laten zien dat ze verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen.”

Bij Artisan worden regelmatig gezellige activiteiten georganiseerd zoals een barbecue, een lekkere lunch en er is een gezellige vrijmibo. Ook wordt er af en toe met elkaar gesport om onder de medewerkers motivatie aan te wakkeren. Het geeft nieuwe energie. Ook hebben we een mountainbike-clinic op het programma staan. “Daar maken we tijd voor. Je hebt nu eenmaal tijd en prioriteit.”

Opvallen

Met al deze voorbeelden, hoopt Wilco enerzijds zijn huidige medewerkers aan zich te binden. Anderzijds wil hij aan toekomstige medewerkers laten zien dat ze het leuk hebben met elkaar. Dat het leuk is om onderdeel te zijn van het team.

Nieuwe medewerkers zoekt Artisan doorgaans vooral via de krant, social media, Kasgroeit en bijvoorbeeld bij evenementen als Kom in de Kas. “Je moet opvallen. Onder andere door goed werkgeverschap. Maar dit moet je dan wel laten zien. Bijvoorbeeld op social media.” De nieuwe commercieel binnendienst medewerker gaf aan zich aangesproken te voelen door de manier waarop het team met elkaar omgaat. “Dat zie ik als een groot compliment!” Wilco beseft dat het daar nu niet bij kan blijven. De eerste indruk mag vervolgens natuurlijk geen teleurstelling worden. “Het is niet alleen binnenhalen en klaar. We hebben een goed inwerkschema, begeleiding en evaluaties. Ook hierin hebben we aandacht voor elkaar.”

Alle ogen op goed werkgeverschap

Wilco ziet dat er in de glastuinbouw nog genoeg bedrijven zijn die op dit vlak stappen te zetten hebben. “Er is vaak te weinig aandacht voor goed werkgeverschap. Hier hebben we als hele sector last van. We moeten met elkaar een veel beter beeld van de sector neerzetten!”

Hij ziet dat de sector qua teelt op een heel hoog niveau acteert, maar dat er maar weinig tuinders zijn die echt met trots vertellen over hun bedrijf.  “Ze zijn het niet gewend. Er heerst een houding van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Dat is er vaak met de paplepel ingegoten, maar daar red je het niet meer mee. Deze tijd vraagt om ander leiderschap!”

Wilco is er duidelijk over: “Het begint allemaal bij jezelf. Als eigenaar ben je de inspirator. En dat moet je over kunnen brengen. Met goed werkgeverschap onderscheid je je. Niet alleen met een goed product!”

Op het juiste moment stoppen

“Op het juiste moment stoppen hoort ook bij ondernemen! Ik ben nooit geen uitdaging uit de weg gegaan en kijk altijd naar de mogelijkheden die er zijn om er positief uit te komen. De uitdagingen die voor ons liggen op het gebeid van duurzaamheid, schaalvergroting en professionalisering vragen grote financiële investeringen. En als de toekomst zo onzeker is als nu, is het dan verantwoord om in het diepe te springen? Ik vind van niet.

Daarom heb ik er heel bewust voor gekozen om te stoppen met de productie van Orchideeën en om de koers van mijn bedrijf drastisch aan te passen. Door de voortdurend veranderende omstandigheden en het gebrek aan een degelijk toekomstperspectief is dit een beslissing die recht doet aan alle betrokkenen binnen en buiten mijn bedrijf. Maar gelukkig heeft de hoge gasprijs ook een positief effect en kan ik dit gebruiken als financieel middel om met een frisse blik naar de toekomst te kijken en te ontdekken wat er nog meer is dan Orchideeën. Ik zie dit dan ook als een nieuw ijkpunt in mijn ondernemersreis.

Tot en met juni 2023 zijn we in productie en gaan we met hetzelfde enthousiasme door om er iets moois van te maken. Ik kijk dan ook met positieve energie naar de toekomst en sta open voor de mogelijkheden en uitdagingen die ongetwijfeld op mijn pad komen. Daarnaast ga ik me de komende tijd focussen op het vinden van passend werk voor mijn gepassioneerde medewerkers zodat er ook voor hun een mooie toekomst is."

Mara van Kasgroeit: “Tijdig stoppen om financiële problemen te voorkomen, het maken van een sociaal plan om jouw werknemers goed te begeleiden naar hun volgende stap getuigt ook van goed werkgeverschap. Kasgroeit is met de werknemers van Artisan in gesprek over wat we voor hen kunnen betekenen. Kasgroeit kan bijvoorbeeld helpen in de bemiddeling naar een nieuwe functie binnen de sector, of een loopbaangesprek aanbieden.”

Neem contact met ons op!

Wil jij meer informatie en hulp op het gebied van goed werkgeverschap, opleiden en ontwikkelen of kunnen we je helpen met het uitzetten van een vacature? Neem contact met ons op!