nieuws

Nieuws

Enquête informatievoorziening

Help Melissa met haar onderzoek
14 mei 2019

Melissa is momenteel aan het afstuderen voor de opleiding Bedrijfskunde MER, die ze volgt aan de Hogeschool Utrecht.

De afgelopen  twee jaar is Melissa zich steeds meer gaan interesseren in de glastuinbouwsector. Vorig jaar heeft ze een onderzoek uitgevoerd bij Anthura. In het onderzoek bij Anthura stond centraal het beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren van de bedrijfsprocessen  (de PDCA- cyclus). Vervolgens zijn de processen vastgelegd in het informatiemanagementsysteem ‘Mavim’.
Begin februari is ze voor haar afstuderen bij Bunnik Plants terechtgekomen. Hierbij doet ze onderzoek naar de digitale transformatie van bedrijfsprocessen.


Na deze ervaringen ziet zij dat informatiemanagement een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen de glastuinbouwsector. Er ontstaat steeds meer informatiebehoeften vanuit verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie. Om deze reden is Melissa vanuit het lectoraat Proces Innovatie & Informatiesystemen van de Hogeschool Utrecht in haar vrije tijd momenteel een onderzoek aan het uitvoeren.

Onderzoek naar het bepalen van de gewenste capaciteit van de BIM-functie

Wereldwijd groeit de hoeveelheid data in bedrijven jaarlijks met minimaal 59%, dit is ook terug te zien binnen de land- en tuinbouwbranche. De behoefte aan deze data zie je  terug binnen de verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie. Deze behoeften worden vertaald naar de hiervoor gewenste informatievoorziening. Het richting geven en bewaken van de inhoud en vorm van de informatievoorziening op hoofdlijnen, noemen we Business Information Management (BIM).

Om BIM succesvol uit te kunnen voeren heb je personeel nodig, de vraag is alleen hoeveel. Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Melissa. Om de kennis binnen de land- en tuinbouw te ontwikkelen, vraagt zij aan jouw bedrijf om een steentje bij te dragen door de enquête in te vullen.  

In de enquête komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Achtergrondgegevens
  2. Gebruikers en stakeholders
  3. (Omvang) projecten
  4. Deelprocessen en applicaties
  5. Kwaliteit van de informatievoorziening

Het is raadzaam om de enquête te laten invullen door de informatiemanager, ICT’ er of ondernemer van het bedrijf.

Alle verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor academische doeleinden en zal vertrouwelijk behandeld worden.

Het invullen van deze enquête zal circa 20 minuten duren.

Start de enquête

De resultaten worden (zonder vertrouwelijke informatie te bevatten) met je gedeeld aan het einde van het onderzoek.

Heb je vragen? Je kunt Melissa bereiken op het volgende e-mailadres: melissahartsink@live.nl