nieuws

Nieuws

Einde van de hiërarchie, op weg naar een lerende organisatie

23 november 2017

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Als een besluit over een wijziging eerst de hele kerstboom door moet en uiteindelijk de directie de beslissing moet nemen is er veel tijd verloren gegaan en is de wijziging achterhaald. Op deze manier worden er kansen gemist”, dit waren de woorden van Ber Damen van Berenschot, tijdens de beurs Inzet op Maat. Deze opmerking kwam overeen met mijn kennis over het ontwikkelen van lerende organisaties.

 

Een lerende organisatie is een organisatie waar de medewerkers voortdurend hun eigen competenties en die van collega's vergroten om de gewenste resultaten te behalen. Zij kan flexibel inspelen op veranderingen in de omgeving en wat er nodig is in de organisatie. 

 

Hiërarchische organisatiemodellen met duidelijke functiescheidingen en taken zijn lang functioneel zijn geweest maar werken nu niet meer. Dit organisatiemodel was gericht op efficiency en schaalvergroting, duidelijke functiescheiding met de informatie en kennismonopolie aan de top. Het gevolg is excentriek gemotiveerde werknemers, zij kregen taken opgelegd. Door hogere opleidingsniveaus is er steeds meer kennis op de werkvloer, medewerkers raken juist betrokken door kennis in te brengen en mee te denken. Als organisatie heb je deze inbreng hard nodig want als directieteam kun je niet meer alles bijbenen. De kans dat je als organisatie niet meer mee gaat met de tijd en de veranderingen, is dan groot.

 

Het alternatief voor een hiërarchisch structuur is een horizontale-of netwerkstructuur, dit houdt in dat er zo min mogelijk managementlagen zich bezighouden met het arbeidsproces zodat er een grote mate van zelfsturing ontstaat bij de medewerkers. Dit sluit goed aan bij de intrinsieke motivatie van medewerkers, medewerkers gaan dingen doen omdat ze het zelf willen. Ze zijn daardoor gemotiveerder en meer betrokken.

 

Voor veel bedrijven betekent het in praktijk dat er minder toezicht van bovenaf is op wat er 'op de vloer' gebeurt. Een leidinggevende wordt meer de inspirator en coach in plaats van degene die vertelt wat er allemaal precies wanneer moet gebeuren. Al klinkt het voor sommige leidinggevenden ietwat beangstigend, voor veel ondernemingen die een lerende organisatie willen worden blijkt het de perfecte strategie.

 

Er ontstaan niet alleen meer ideeën en loyalere teams, er ontstaat vooral ook meer leerruimte. Medewerkers lopen tegen problemen aan, gaan deze samen met collega’s oplossen. Ze brengen kennis in die ze ergens hebben opgedaan of zoeken de kennis op. Ze worden zelfsturend in hun eigen leerprocessen. De voorwaarde is wel dat de werkgever/leidinggevende zo nu en dan dingen moet laten gebeuren. Misschien is dat wel de grootste uitdaging.

 

En laten we eerlijk zijn, thuis doen we het toch niet anders. Met je kinderen ga je ook in gesprek en laat je ze ook zelf dingen ontdekken. De hiërarchische gezinsstructuur bestaat al een hele tijd niet meer.

 

Wil je werken aan een lerende organisatie? Is jouw organisatie klaar voor deze stap? Neem gerust contact met Anneke Postma, opleidingsmanager Kas groeit, tel. 06 301082 36.