Nieuws

Een nieuwe serie Masterclasses over ‘Het stimuleren van leren in de glastuinbouw’

Een nieuwe serie Masterclasses over ‘Het stimuleren van leren in de glastuinbouw’
12 november 2020

Medewerkers moeten overleven en bloeien in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen door technologische ontwikkelingen en marktomstandigheden. Dit is geen gemakkelijke opgave! Bij veel bedrijven in de glastuinbouw wordt ervaren dat medewerkers niet altijd meegroeien met de ontwikkelingen omdat ze het niet nodig vinden. Bijvoorbeeld bij het toepassen van nieuwe kennis, nieuwe technieken en het ontwikkelen van vaardigheden.

Directie, HR en leidinggevenden ervaren in gesprekken met medewerkers dat zij hierbij soms tegen een muur aanlopen. Medewerkers geven excuses om niet iets nieuws te leren. Dit loopt uiteen van ‘ik ben te oud om iets nieuws te leren, in mijn werk verandert er niets of daar heb ik geen tijd voor’. Het resultaat van deze houding is dat medewerkers na verloop van tijd niet meer meegaan in de nieuwste ontwikkelingen zoals het gebruik van ICT, projectmatig werken, het geven van feedback of het toepassen van het ‘Nieuwe telen’. De ontwikkeling van medewerkers stagneert waardoor ze minder goed inzetbaar worden.

De gewenste situatie is dat medewerkers blijven leren en meegroeien in de ontwikkelingen van het bedrijf, met als resultaat dat het bedrijf innovatief blijft en de klant een kwalitatief goed product ontvangt wat voldoet aan de eisen.

Om inzicht te krijgen in de aanpak hiervan hebben wij een serie van 3 masterclasses ontwikkeld over: “Het stimuleren van leren en meegroeien van medewerkers in de glastuinbouw”. Deze masterclasses gaan in op de vragen:

  • Hoe kan je ervoor zorgen dat medewerkers blijven leren en meegroeien met de ontwikkelingen van het bedrijf?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers wendbaar en tevreden blijven en daardoor productief blijven voor je bedrijf?
  • Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers eigen regie nemen en blijven meegroeien en zo productief blijven voor je bedrijf?

Tijdens de eerste masterclass op dinsdag 17 november 2020 bespreken we de theorie en praktijk van “Lerende organisaties in de glastuinbouw”. Welke factoren spelen een rol bij de lerende organisatie en wat kun je hiermee in de praktijk.

De tweede masterclass van dinsdag 24 november 2020 gaat over “Wendbare en tevreden medewerkers”. In deze masterclasses bekijken we aan welke knoppen je kunt draaien om medewerkers wendbaar en tevreden te houden met als inzet dat medewerkers blijven meegroeien met de ontwikkelingen van het bedrijf.

De derde masterclass van dinsdag 8 december 2020 staat in het teken van “Het stimuleren van eigen regie bij medewerkers”. Het nemen van de eigen regie vraagt een verandering in het gedrag van de medewerker. In deze masterclass bekijken hoe je dit kunt aanpakken