Nieuws

Dit moet je weten!

22 november 2021

Je weet misschien wel globaal wat er in de cao glastuinbouw staat.  Maar heb je hem ooit echt ingekeken? Toch goed om je daar eens in te verdiepen. Er staan misschien regelingen waarvan je nog niet wist maar waar je wel je voordeel mee kunt doen en recht op hebt. Voor jou hebben we het belangrijkste uitgelicht!

10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen

Het is mogelijk een cursus te volgen onder werktijd. Ga hierover met elkaar in gesprek.

Artikel 41 Vakonderwijs Lid 1 De werknemer heeft per jaar recht op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen die voldoen aan de cursusomschrijving van de ‘cursusgroepenlijst glastuinbouw’ van het fonds Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl). De keuze van de te volgen cursus(sen) gebeurt in overleg tussen werkgever en werknemer. De cursuskosten voor zover het fonds die niet vergoedt, zijn voor rekening van de werkgever.

Goed om te weten.

Waarom een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of bedrijfstak. Naast een cao, maak je als werknemer ook persoonlijke afspraken met je werkgever. Die staan in je arbeidsovereenkomst. Deze afspraken gelden alleen voor jou als werknemer, niet voor de grote groep. Botsen de afspraken uit de cao en de arbeidsovereenkomst, dan geldt de cao  (Bron: CNV/ FNV)

Neem vrijblijvend contact op!

Wist je dat wij je kunnen helpen bij je keuze voor de juiste cursus of training? Wil je eens vrijblijvend van gedachte wisselen met een van onze adviseurs Opleiding & Ontwikkeling Anneke, Jolanda of Mara? Neem dan contact op en we plannen iets in!