nieuws

Nieuws

De tuinbouw in 2030

De tuinbouw in 2030
12 juni 2020

Hoe ziet de tuinbouw eruit in 2030? Een ding is zeker, arbeid zal veranderen. Maar dat medewerkers straks overbodig worden, daar ziet het voorlopig gelukkig niet naar uit. De WUR schat in dat het nog zeker 15 jaar gaat duren voordat de sector volledig is gemechaniseerd. Het werk dat overblijft is veelal complexer en vraagt meer inzicht. De behoefte aan technische kennis zal stijgen. In plaats van productiemedewerkers zijn er meer operators nodig die de machines bedienen en de processen continu monitoren. Communicatie met de klant gebeurt steeds meer digitaal, maar vergeet niet dat de persoonlijke touch altijd een belangrijke rol blijft spelen.

Artificial Intelligence is leidend

Hoe gaat een werkdag er dan uit zien? Ik verwacht dat tijdens de rit naar het werk je al een update krijgt over de stand van zaken. Het vervoer naar de werkplek is natuurlijk autonoom. Tegelijkertijd dat ik dit schrijf vraag ik me af of je eigenlijk wel naar de productielocatie toe gaat, of dat je alles vanuit huis doet. Nou ja, voor nu ga ik er maar even vanuit dat je nog naar de locatie toegaat. Je komt binnen, de robot heeft de benodigde data en materialen al klaargezet. De prioriteit van de werkzaamheden is bepaald door Artificial Intelligence en je kunt gelijk aan de slag met het analyseren van de data het bijsturen van het proces.

Kennisuitwisseling speelt een belangrijke rol

Bij bedrijven zie je steeds meer specialisten op het gebied van energie, teelt, afzet en techniek. Die specialisten wil je natuurlijk graag behouden voor het bedrijf, want medewerkers met deze kennis zijn niet zo makkelijk te vinden. De specialist leert heel veel op de eigen werkplek. Maar daarnaast speelt kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling een essentiële rol bij zijn verdere ontwikkeling. De ontwikkelingen gaan snel, specialisten bewegen mee in de veranderende omgeving.  Zij nemen zelf de regie om ervoor te zorgen dat hun kennis actueel blijft. Het laten meegroeien van medewerkers met de ontwikkelingen binnen het bedrijf zijn essentieel om te kunnen voorbestaan.

Strategisch personeelsbeleid prio 1 voor HR

De arbeidsmarkt is krap, nieuw talent binnen halen en medewerkers behouden is een grote uitdaging. De Employer Journey neemt een belangrijke plaats in en hierbij staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. HR bekijkt regelmatig samen met de directie welke ontwikkelingen grote invloed hebben op de organisatie. Er wordt een strategisch personeelsplan ontwikkeld. Wat zijn de belangrijke competenties voor de toekomst? Welke impact heeft dit op de organisatie? Wat wordt het plan van aanpak? En vooral hoe nemen we iedereen mee op weg in de continu veranderende wereld.

Waarschijnlijk zal er wel meer veranderen dan wat ik nu kan voorzien. Heb je input voor het toekomstbeeld mail me dan op j.rosloot@kasgroeit.nl