Nieuws

Combinatie van werken en leren

28 september 2021

Inholland Academy biedt in samenwerking met Kasgroeit de tweejarige Brancheopleiding Glastuinbouw aan. Dit persoonlijke ontwikkeltraject richt zich op medewerkers uit de glastuinbouw die zich verder willen ontwikkelen in of naar de rol van teeltspecialist, bedrijfsleider of teamleider. Bedrijven die meerdere medewerkers tegelijkertijd willen laten deelnemen, kunnen nu ook kiezen voor de incompany optie.

Dit artikel is verschenen in KAS magazine Tekst: Jacco Strating, Fotografie: Shutterstock

De afgelopen maanden ging Martijn Haas, Opleidingsadviseur Agri & Food bij Inholland Academy, in gesprek met menig HR-manager en werkgever om de Brancheopleiding Glastuinbouw onder de aandacht te brengen. “Ik probeer werkgevers duidelijk te maken dat
het belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ook het niveau van de organisatie als geheel omhoog gaat. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in mensen, om ervoor te zorgen dat ze niet bij jou weggaan. Je wilt hun kennis immers niet kwijtraken.”

Praktijkgerichte leerdoelen 

De Brancheopleiding Glastuinbouw is in samenwerking met Kasgroeit opgezet, waarbij Inholland Academy voor de uitvoering zorgdraagt. “Samen hebben we een waardevolle tuinbouwopleiding ontwikkeld die perfect aansluit bij de wensen uit de markt”, aldus Martijn, die aangeeft dat coaching een belangrijk aspect is van de opleiding. Inholland Academy zorgt voor goede begeleiding van de deelnemers, zodat zij werken en leren goed kunnen combineren. Daarbij is de insteek van de Brancheopleiding Glastuinbouw dat de leerdoelen gericht zijn op de praktijk van het bedrijf waar de deelnemer werkt. “Zo kan de opgedane kennis direct worden toegepast.”
Verder kan bij de Brancheopleiding Glastuinbouw rekening worden gehouden met pieken gedurende het jaar. “Met kerst of Valentijn is het soms drukker op bedrijven. Met de planning van de opleiding kan daar rekening mee worden gehouden, zodat de medewerkers op die drukke momenten gewoon beschikbaar blijven”, aldus Martijn. “De opleiding duurt in totaal twee jaar, maar wordt gegeven in blokken van een half jaar. Onze coaches kunnen een en ander in overleg zo organiseren, dat werken en leren goed op elkaar aansluit.” 

Incompany

De afgelopen maanden gingen al heel wat deelnemers van start met de opleiding en de interesse is groot, zo geeft Martijn aan. Speciaal voor bedrijven die meerdere medewerkers de kans willen bieden om de opleiding te volgen, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om dat incompany te doen. “Deze optie is bedoeld voor groepen van 10 tot 12 mensen en maakt het mogelijk om het gehele traject op het eigen bedrijf te laten plaatsvinden.” Individuele deelnemers dienen om de zoveel tijd een dag op school aanwezig te zijn, maar dat is niet nodig als je de Brancheopleiding Glastuinbouw incompany volgt. “In plaats dat de deelnemers naar school komen, komt de coach nu naar het bedrijf toe. Dat levert dus een tijdsbesparing op.” Met de incompany variant kun je als team gezamenlijke leerdoelen stellen. De opleiding richt zich dan puur op de specifieke situatie van het bedrijf en het gewas dat daar wordt geteeld. “Waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen van medewerkers. Zo zal de een meer willen leren over bedrijfsvoering, terwijl de ander zich juist meer teeltgericht wil ontwikkelen. Die keuzevrijheid blijf je houden, maar je werkt wel samen als team en kunt de leerdoelen dus op elkaar afstemmen.”

Actieve leercultuur 

Martijn Haas geeft aan dat de incompany opleiding overall dan ook meer betrokkenheid oplevert binnen de organisatie. “Je maakt je eigen keuzes, maar je doet het wel met elkaar en boekt ook als team resultaat. En je kunt gedurende het traject ook van elkaar leren. Door de opleiding breed op te pakken, creëer je bovendien een actieve leercultuur binnen het bedrijf, wat natuurlijk positief is.” Met verschillende bedrijven wordt momenteel gesproken over het incompany organiseren van de Brancheopleiding Glastuinbouw. Martijn verwacht dat er steeds
meer vraag zal komen naar deze optie. “Wie hier meer over wil weten of de mogelijkheden wil bespreken, kan contact opnemen met Inholland Academy of Kasgroeit. We gaan dan het gesprek aan en zullen toetsen of de incompany opleiding een passende methode is. Soms moet je dan ook concluderen dat de leerdoelen binnen de organisatie beter bij een andere vorm of zelfs een andere opleiding passen. En in bepaalde gevallen is het voor een individu juist ook verhelderend om de opleiding te volgen met deelnemers van andere bedrijven en uit andere gewassen. Uiteindelijk bieden we altijd maatwerk aan, passend bij de deelnemers en bij het bedrijf.”