nieuws

Nieuws

Blog: safety first

Blog: safety first
1 oktober 2019

Adviseur Anneke Postma schreef haar blog voor Floranews over risico's en veiligheid in de sector. 

Vorige week landde er vlak bij mijn huis weer een traumahelikopter. Dit was niet de eerste keer, ik woon vlak bij een groot bedrijventerrein en soms gaat er iets flink mis. Dat is behoorlijk schrikken. Je wil zoiets niet meemaken. Hoe zit het met het aantal ongevallen in onze eigen sector? Volgens Math Creemers, directeur Stigas, een organisatie in de tuinbouw die zich inzet voor veilig werken, gebeurden er in 2018 in de agrarische en groene sector veertien dodelijke ongevallen. Dit jaar zijn het er tot nu toe zes. Dus de conclusie: de veiligheid op bedrijven kan beter.

Tijdens de gesprekken die ik voer als adviseur opleiding en ontwikkeling bij Kasgroeit met medewerkers van glastuinbouwbedrijven komen er veel voorbeelden voorbij betreffende veiligheid. Nogal logisch want een veilige werkomgeving is voor iedereen belangrijk. Het ontstaan van onveilige situaties heeft vooral te maken met gebrek aan kennis. Het is algemeen bekend dat fouten worden gemaakt door mensen en meestal niet door machines. Machines worden namelijk ontworpen en aangestuurd door mensen. De kans op fouten wordt groter door de toename van technologie op bedrijven maar ook door de aanwezigheid van tijdelijk personeel.

Het verbaast mij zelf hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan. Ik heb tijdens mijn studie onder andere gewerkt in de chrysantenteelt. Ik moest destijds de perspotten met stekken nog met de hand op de teeltbedden zetten en de chrysanten werden gelijk in de kas gebost en gehoesd. Nu worden de plantjes neergezet door een pootmachine, de geoogste chrysanten komen via een ondergrondse transportband in de schuur. Het is een snel volledig logistiek systeem geworden maar met meer risico’s. Zeker als even ergens in het systeem wordt gesleuteld.

Het risicobewustzijn in de sector neemt toe

Door de komst van goed opgeleide technische mensen uit andere sectoren neemt het risicobewustzijn wel toe. Zij nemen hun opgedane kennis over veiligheid mee en brengen dat in. Hun tips zijn waardevol. Als je bijvoorbeeld uit de petrochemie komt is veiligheid tot in details geregeld. Nieuwe medewerkers kijken met andere ogen naar de sector. Het is belangrijk om iets met deze ‘vernieuwde kennis’ in je bedrijf te doen. Bij sommige glastuinbouwondernemers neemt het risicobewustzijn dan ook toe. Zij nemen risicobeheersing mee in hun strategieën kiezen ervoor om alle medewerkers op te leiden tot het niveau van operator. In deze cursus wordt aandacht gegeven aan het gehele productiesysteem en veilig werken. Een bijkomend voordeel is dat de service monteur meer ontlast wordt, de operators kunnen ook zelf kleine storingen oplossen.

Het kan altijd beter

Daarom is het tijd voor actie. Stigas lanceert samen met partners uit de sector de campagne Veilig op 1. Doel is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de agrarische en groene sectoren. Als onderdeel van de campagne is voor het eerst in de week van 16 september ’19 de Veilig op 1-week georganiseerd. In deze week worden allerlei activiteiten en hulpmiddelen aangeboden aan ondernemers en werknemers met het doel om het bewustzijn te vergroten en handvatten te geven om met veiligheid aan de slag te gaan. Handvatten zijn bijvoorbeeld een veiligheidsscan om het veiligheidsbewustzijn te verhogen of gespreksstarters, om in het bedrijf het gesprek aan te gaan over risico’s die ervaren worden. Dit is een kans voor veel bedrijven om van de aangeboden hulpmiddelen gebruik te maken!

Ik stel nog wel een vraag aan de ondernemers: Moet het geen standaard worden dat alle medewerkers die werkzaam zijn in de kas of loods de veiligheidsscan van Stigas invullen om het risicobewustzijn te verhogen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem eens contact op met een van onze adviseurs. 

Anneke Postma, adviseur Opleiding & Ontwikkeling, Kasgroeit