nieuws

Nieuws

Blog: Het behouden van medewerkers

Blog: Het behouden van medewerkers valt niet mee
6 februari 2020

Momenteel krijg ik vaak telefoontjes met vragen als: “Ik heb 14 nieuwe mensen aangenomen in een jaar tijd, maar ik ben alweer een kwart kwijt. Hoe kan dat? Neem ik de verkeerde mensen aan? Wat moet ik doen om ze vast te houden?”

Een veelgehoord probleem. Medewerkers stellen hogere eisen, ze willen bijvoorbeeld niet meer vroeg beginnen en als ze een extra taak erbij krijgen, willen ze meteen meer verdienen. Daarentegen neemt de loyaliteit af. We hebben op dit moment schaarste op de arbeidsmarkt. Het is daarom goed de situatie te bekijken vanuit het perspectief van de medewerker: “Als ik wil kan ik ergens anders meer verdienen, daarnaast wil ik een werkgever die niet alleen vraagt of ik wil overwerken maar mij ook de mogelijkheid biedt mijn eigen kinderen twee keer per week naar school te brengen. Ik wil niet gezien worden als de ‘handjes in de kas’ maar gezien worden als een gewaardeerde medewerker die zo nu en dan ook een compliment krijgt.”

Dit levert dilemma’s op. Het werken in de glastuinbouw is afgestemd op het productieproces. Het proces is leidend. Daardoor is de tuinbouw erg gericht op het behalen van productieaantallen zoals aantal stelen per uur. Er wordt dan ook regelmatig gekozen voor externe motivatiefactoren: op tv-schermen in de kantine is te zien hoeveel stelen iemand heeft verwerkt. Soms wordt daar zelfs een financiële beloning aan gekoppeld. Terwijl resultaatdoelstellingen (KPI’s) daar niet alleen voor bedoeld zijn. Een KPI is een digitaal meetinstrument om de prestaties van een onderneming te volgen met als doelstelling deze te verbeteren. Een valkuil kan zijn dat een KPI alleen wordt ingezet om de productiviteit van een medewerker te meten met als doel kosten te besparen en het tempo op te drijven met extra beloningen. Maar voelt een medewerker zich gewaardeerd om zijn inzet en heeft hij het gevoel dat hij iets bijdraagt aan de hogere doelen van de organisatie? Kan hij zelf nog meebeslissen? Wordt hij gezien als mens of als arbeidskracht?

Soms weten medewerkers de targets te beïnvloeden. Daardoor worden de algehele prestaties van een onderneming niet beter. Ik zal een voorbeeld noemen: Een vriendin van mij is manager bij een bedrijf waarbij het van belang is orders snel te verwerken. Er is een bepaalde tijdsperiode voor afhandeling afgesproken. Tegen het einde van het jaar kwam mijn vriendin erachter dat opeens iedereen zijn KPI’s had gehaald terwijl er een maand vooraf nog achterstanden waren. Toen kwamen de vragen: Hoe kan dit, wat is hier aan de hand? Zij heeft er voor gekozen om eerst het succes te vieren door te trakteren. Inmiddels had zij al door dat het systeem te beïnvloeden was. Sommige medewerkers kregen daardoor toch wat moeite met deze waardering en maakten het zelf bespreekbaar. Tevens merkte zij dat wanneer een medewerker wel op zijn targets zat, hij geen extra taken meer oppakte en begon te lummelen. Word je daar als bedrijf nu echt beter van?

Conclusie

Wat je medewerkers aanbiedt, komt er ook uit. KPI’s werken alleen als ze ook gekoppeld worden aan de strategische doelen van de organisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn en dat afdelings- of teamafspraken zijn. KPI’s zijn een middel en moeten geen doel op zich worden en ook niet het enige instrument zijn. Dan raken medewerkers minder betrokken bij de organisatie.

Wil je meer weten over hoe je medewerkers wel kunt motiveren en daardoor behouden? Bekijk dan online Masterclass “Hoe hou je medewerkers vast” terug!

Anneke Postma
Adviseur opleiding en ontwikkeling Kasgroeit