nieuws

Nieuws

Blog: Goed werkgeverschap leidt aantoonbaar tot betere prestaties

Blog: Goed werkgeverschap leidt aantoonbaar tot betere prestaties
20 mei 2019

In de landelijke media wordt volop gereageerd op het gepresenteerde rapport “Winnend werkgeverschap”, een studie van Erasmus Centre for Family Business, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank. Het trok afgelopen week in de media de aandacht door titels als: ‘Familiebedrijven investeren te weinig in hun werknemers’. Conclusie uit het onderzoek: Familiebedrijven blijven op het gebied van goed werkgeverschap achter ten opzichte van niet familiebedrijven.

Dit onderzoeksrapport deed mij denken aan een onderzoek van SIGN van een flink aantal jaren geleden: “Het innovatiesysteem van de Nederlandse tuinbouw in 2020”. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse glastuinders experts zijn in duurzame procesinnovaties: de focus ligt op het produceren van duurzame producten en productiemethodes. De glastuinbouw is minder gericht op sociale innovaties, zoals meer dynamisch management, slimmer (samen)werken, flexibiliteit en co-creatie. Uit andere onderzoeken blijkt dat het management, de samenwerking, de cultuur en de mate van flexibiliteit van invloed zijn op het innoverend werkgedrag en de motivatie van medewerkers. Daardoor kan het rendement van de organisatie stijgen of dalen. Uit het onderzoek van “Winnend werkgeverschap” blijkt dat werkgevers die hoger scoren op inclusiviteit, opleiding, carrière en mobiliteit, gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, balans werk en privé, beter renderen. Op deze items scoren vooral de niet-familiebedrijven hoger.

Bij nadere bestudering van het rapport “Winnend werkgeverschap” is te lezen dat familiebedrijven het op een aantal zaken ook beter doen. Familiebedrijven winnen het op loyaliteit, baanzekerheid en minder arbeidsconflicten. Misschien zijn de medewerkers van familiebedrijven wel gelukkiger en zijn ze daardoor ook loyaler? 

Er is ook een kanttekening bij dit onderzoek te plaatsen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder beursgenoteerde familiebedrijven, het merendeel van het MKB en ook de glastuinbouw valt daar buiten. De vraag is natuurlijk of niet beursgenoteerde familiebedrijven een ander beeld laten zien.

Ondanks dat zijn er uit het rapport toch een aantal belangrijke tips te halen. Indien je daarin investeert krijg je een hoger rendement zonder dat je daar veel geld voor hoeft uit te geven.

Zo wordt er geadviseerd te benchmarken met andere familiebedrijven. Dit sluit goed aan bij het project: “Samen sterk”. Kasgroeit en Stigas nemen samen het initiatief om met een aantal bedrijven een pilot uit te voeren op het gebied van ‘goed werkgeverschap‘ en ’duurzame inzetbaarheid‘. Met als doel te investeren in duurzame inzetbaarheid en daar meer rendement uit te halen.

Ik krijg opeens een droombeeld: Wat zou het mooi zijn dat we als sector kunnen vertellen en kunnen aantonen dat we het significant beter doen dan andere familiebedrijven. Dit lukt alleen als het wetenschappelijk onderbouwd wordt. Bijkomend voordeel: een samenwerking met een Universiteit kan veel exposure opleveren. Onderzoek krijgt altijd veel media-aandacht. Ik zie de krantenkoppen al voor me: Glastuinbouw is gefocust op goed werkgeverschap”. Het resultaat: veel nieuwe instroom in de sector.

BDO geeft ook een aantal andere tips om over na te denken. Kijk bijvoorbeeld ook naar de structuur en cultuur van je organisatie. Krijgen medewerkers voldoende ruimte om nieuwe taken op te pakken? Is er sprake van een actief loopbaanbeleid? Volgens het rapport kunnen familiebedrijven vooral nog meer winst halen uit het ontwikkelen van een goede managementaanpak.

Maar we moeten niet vergeten waar familiebedrijven sterk zijn: loyaliteit. Deze wederkerige loyaliteit tussen werknemer en werkgever is goud waard!.

(bron: www.bdo.nl)

 

Wil je een gesprek voeren over ‘goed werkgeverschap’. Bel of mail dan met Kasgroeit, info@kasgroeit of 088 – 329 20 70

Anneke Postma, adviseur opleiding & ontwikkeling.

 

https://nos.nl/artikel/2283733-familiebedrijven-investeren-te-weinig-in-hun-werknemers.html