nieuws

Nieuws

Blog: De drive van een statushouder

Blog: de drive van een statushouder
28 november 2019

Afgelopen 19 november vond de bijeenkomst 'Voldoende arbeidskrachten in de kas’ van Greenport Arnhem-Nijmegen over de inzet van statushouders plaats. Er ontstond een boeiende discussie tussen het werkgeversservicepunt van het UWV, Glastuinbouw Nederland en de aanwezige tuinders over de manier waarop we statushouders het beste kunnen inzetten voor het werk in de glastuinbouw.

In regio Arnhem-Nijmegen zitten meer dan 900 statushouders momenteel nog zonder werk. Het is een enorm arbeidspotentieel waar we op dit moment veel aan kunnen hebben. Ondanks allerlei initiatieven, zoals een excursie naar verschillende glastuinbouwbedrijven, komen er helaas uiteindelijk nog te weinig plaatsingen tot stand. Tijdens de bijeenkomst werden hier veel redenen voor genoemd: Het zou bijvoorbeeld goed te maken kunnen hebben met alle regelingen die elke gemeente weer op zijn eigen manier uitvoert. Eigenlijk wordt er nog teveel naar elkaar gewezen, maar de vraag is natuurlijk: hoe krijgen we het samen wel voor elkaar?

Verdiep je in de achtergrond

Mijn persoonlijke indruk is dat ondernemers nog te weinig weten over de achtergrond van statushouders. De statushouders worden in de werkpraktijk teveel vergeleken met arbeidsmigranten en krijgen hetzelfde soort werk. Arbeidsmigranten hebben over het algemeen een hele andere motivatie voor hun werk. De primaire reden voor arbeidsmigranten om te komen werken is vooral om geld te verdienen, zij zijn daardoor gemotiveerd om gelijk aan de slag te gaan. Als ze wat langer bij een bedrijf werken beginnen ze andere zaken pas belangrijk te vinden.

Een statushouder is gevlucht en vooral gericht op het opbouwen van zijn/haar toekomst. Om die reden zijn zij kritischer in het aangeboden werk of is hun motivatie anders. Zeker als je je bedenkt dat deze mensen in hun eigen land vaak een hoge positie of een eigen bedrijf hadden of hoog opgeleid zijn is het niet makkelijk op een veel lager niveau in te stromen.

Families hebben vaak voor tienduizenden euro’s geïnvesteerd in de overtocht naar Nederland en hadden over het algemeen ook betere verwachtingen van de mogelijkheden die ze in Nederland zullen krijgen. Ik heb zelf contact met een hoog opgeleide Syrische vrouw, zij dacht bijvoorbeeld gelijk aan het werk te kunnen want de spreektaal op de werkvloer is toch Engels? Nu weet ze dat haar beeld niet realistisch was en werkt ze in de kaasverwerking. Ze zit daar niet op haar plek maar is nu zeer gedreven de Nederlandse taal aan het leren. Kortom: het is belangrijk dat je je verdiept in de achtergrond en wederzijdse verwachtingen goed duidelijk maakt. Je kunt hier beter rekening mee houden als je aan de slag gaat met het werven, aannemen en motiveren van statushouders. 

Aandacht is the key

Als je daadwerkelijk aan de slag gaat met een statushouder neem dan de tijd op kennis te maken. Wat zijn zijn/haar drijfveren? Welke verwachtingen heeft de statushouder zelf? Wat wil hij/zij? Wat kan iemand en is het haalbaar dat hij/zij dat niveau ook kan halen in Nederland? Sommige statushouders moeten vooral wennen aan de Nederlandse werkcultuur zoals het hoge werktempo, het gevraagde kwaliteitsniveau maar ook de informele samenwerking. Zij zijn meer hiërarchie gewend. Hoe hou je hier voldoende rekening mee?

Goed voorbeeld

Via Kasgroeit is onlangs een statushouder uit Eritrea gestart in het technisch leerwerktraject ‘Sleutel aan je toekomst’. Het bedrijf dat deelneemt is uitermate gemotiveerd om deze persoon te helpen met ontwikkelen en het project tot een succes te maken. Ze hebben hem dan ook genoeg perspectief geboden. De statushouder is een hbo-er die op een lager niveau instroomt. Door het perspectief weet hij waar hij naar kan doorgroeien. Door de juiste coaching vanuit het bedrijf en begeleiding en opleiding, kan het een succes worden. Beiden partijen zijn dan ook zeer gemotiveerd. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan.

Als organisatie moet je vooral energie steken in begeleiding en de samenwerking tot een succes willen maken. Dan boek je samen vooruitgang. Succes hangt nog altijd samen met interne drive om iets tot een succes te maken. Dat geldt zowel voor de statushouder als de werkgever. Er moet een klik zijn.

Deze blog is geschreven voor Floranews door Anneke Postma, Adviseur opleiding en ontwikkeling van Kasgroeit.

Wil jij advies over de begeleiding en opleiding van personeel of het thema leren op de werkvloer? Neem gerust eens contact met mij op!