nieuws

Nieuws

Benut bemiddelingsplatforms

Benut bemiddelingsplatforms
13 april 2020

De twee bemiddelingsplatforms, werkenindelandentuinbouw.nl en helponsoogsten.nl, bestaan nu enkele weken. Conclusie is dat er momenteel veel meer aanbod is van arbeidskrachten dan vraag naar personeel vanuit de sector. Om ook de komende drukke weken verzekerd te zijn van voldoende arbeidskrachten raden we je aan de genoemde platforms te benutten.

Via de platforms worden inmiddels 7.000 arbeidskrachten aangeboden. Er zijn ongeveer 170 ondernemers geregistreerd die mensen zoeken. De platforms voorzien er in dat regionaal kan worden gezocht. De eerste matches zijn inmiddels gerealiseerd. Individuele telers die gebruik maken van deze platforms zijn allereerst positief enthousiast en positief over de snelheid waarmee de ontwikkeling van de platforms tot stand is gekomen.


Minder arbeidsmigranten

De verwachting is dat de komende periode er meer vraag naar werknemers ontstaat. Veel werkgevers in de voedingssectoren hebben die verwachting ook bevestigd. Dit betreft met name seizoenswerkzaamheden. Een groot deel van deze personeelsbehoefte wordt versterkt vanwege de verwachting dat de arbeidsmigranten, waarmee deze werkzaamheden normaliter worden uitgevoerd, minder of zelfs in zijn geheel niet meer naar Nederland reizen om te werken. Dit vanwege de ontwikkeling dat steeds meer landen de grenzen sluiten of strenge beperkingen opleggen voor in- en uitreizigers en de instroom van arbeidsmigranten. Veel werkgevers staan daarom voor de uitdaging om de personeelsbehoefte op een andere manier in te vullen dan normaal gewend. Daar wordt ook via de bemiddelingsplatforms nu hard aan gewerkt.

Geef het een kans

Navraag leert echter ook dat ondernemers, ook in de glastuinbouw, de platforms nog niet zien als directe oplossing. Als onderbouwing wordt genoemd dat er nog geen acute noodzaak is en dat ze erop vertrouwen dat de migranten waar ze al jaren mee werken alsnog naar Nederland zullen komen. Tevens is er twijfel of via dit kanaal wel de juiste mensen worden aangeboden en uiteraard speelt mee dat onbekend ook hier onbemind maakt.
Gezien de genoemde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de langdurige coronamaatregelen die de verschillende Europese landen treffen, is het verstandig dat werkgevers tijdig kennismaken met de platforms helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl als serieuze optie om in de arbeidsbehoefte te blijven voorzien. Geef het een kans!

Bron: Peter Loef, Glastuinbouw Nederland