Nieuws

Bemiddelingsplatform personeel

Bemiddelingsplatform personeel
20 maart 2020

De sector wordt overvallen door de enorme impact van de Coronacrisis. De afzet in de sierteelt is nagenoeg geheel weggevallen, waardoor ondernemers geen werk hebben voor hun personeel. Ook in andere sectoren, zoals horeca en detailhandel is een groot deel van het werk weggevallen. Aan de andere kant zijn er grote zorgen bij bedrijven in met name de groente en fruitteelt over het wegvallen van seizoenskrachten uit Oost-Europa door gesloten grenzen. 

Bemiddelingsplatform personeel

Kasgroeit heeft op verzoek van Glastuinbouw Nederland, gesteund door de Taskforce Arbeid van LTO, de andere belangenorganisaties in de glastuinbouw, Plantum, FNV en CNV, gevraagd of zij een rol kunnen spelen bij de problemen die in de glastuinbouw zijn ontstaan op het gebied van seizoensarbeid. Hiermee is het platform gericht waarmee we elkaar kunnen helpen aan werk in de land- en tuinbouw. Het platform van Kasgroeit richt zich op het koppelen van werkgevers met meer mensen dan werk aan werkgevers met meer werk dan mensen. Maar op dit platform kunnen individuele werknemers en gecertificeerde uitzenders ook zien bij welke bedrijven behoefte is aan mensen. 
Bezoek ons platform!


Behoefte breder dan glastuinbouw

De genoemde problematiek is breder dan alleen glastuinbouw. In de fruitteelt en in de groenten en fruit groothandelssector is eveneens een grote behoefte aan extra mensen door het wegvallen van een deel van de medewerkers. Het platform is een ontmoetingsplaats voor ondernemers die mensen over hebben en ondernemers in de deelnemende sectoren die momenteel mensen tekort hebben. Zij kunnen via het platform rechtstreeks contact leggen met elkaar. Ook ZZP-ers en individuele werknemers kunnen zich via werkenindelandentuinbouw.nl oriënteren over werken in een van de sectoren, waarna er eenvoudig contact kan worden gelegd tussen de potentiële werknemer en de aanbieder van werk.

Voorbeeldcontracten collegiale uitleen

In samenwerking met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt door Glastuinbouw Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van contracten op het terrein van collegiale in- en uiteen. Het ministerie van SZW is gevraagd of zij een reactie op het concept van dit contract willen geven.