nieuws

Nieuws

Assistent bedrijfsleider

assistent-bedrijfsleider
20 augustus 2014

In september 2014 start Lentiz | cursus & consult voor de vierde maal met de succesvolle opleiding assistent bedrijfsleider glastuinbouw. Deze opleiding is bedoeld voor teamleiders, aankomend middenkader en (assistent) bedrijfsleiders in de glastuinbouw.

De opleiding is een bewezen succesvol traject waarbij de BBL niveau 3 Teelt opleiding gecombineerd wordt met onderwerpen die door het bedrijfsleven zijn aangedragen. Het is een opleiding die de medewerkers goed voorbereidt op het (assistent) bedrijfsleiderschap.

De deelnemers worden opgeleid en gediplomeerd voor het diploma MBO Teelt niveau 3 in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast krijgen zij extra modules in tal van actuele en voor de sector relevante items. Deze modules worden verzorgd middels trainingen, workshops en excursies. Voor de extra onderdelen ontvangen de deelnemers certificaten.

 

ONDERWERPEN

De opleiding Teelt niveau 3 bestaat uit de volgende onderwerpen: • Teelt product/gewas • Organisatie van teelt en arbeid • Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap De extra modules zijn onder andere: • Leidinggeven op de werkvloer • Het nieuwe telen • Werken met Excel • Lean management • Klimaat en verlichting • Techniek, automatisering • Energie • Project- en time management • Economie • Etc.

 

TOELATING

Om toegelaten te worden tot de opleiding is vereist:

• werkzaam in de glastuinbouw

• mbo niveau 2 diploma (of vergelijkbaar niveau)

• redelijke kennis van de Nederlandse taal en bedrijfservaring

• een intake. 

 

FINANCIËN

De kosten voor de 2-jarige opleiding Assistent bedrijfsleider glastuinbouw zijn:

• € 1.525,- per cursusjaar, dit zijn de totale kosten per jaar inclusief:

• wettelijke cursusgelden

• leermiddelen

• administratie, voortgang en coördinatie

• kosten extra modules

 

De subsidiemogelijkheden voor het opleidingstraject zijn:

• Subsidie in het kader van de subsidieregeling praktijkleren.

• Dit traject komt mogelijk in aanmerking voor aanvullende subsidies.

 

Klik hier voor de flyer.

Klik hier om u direct in te schrijven.