nieuws

Nieuws

60% faalt bij leiding geven aan collega's

60-faalt-bij-leiding-geven-aan-collega-s
3 april 2017

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 60% van de mensen die gepromoveerd zijn tot leidinggevende, binnen 24 maanden faalt en stopt met de functie. Een medewerker gaat bijvoorbeeld leiding geven aan zijn huidige collega’s, dit pakt niet altijd goed uit. Zij moeten opeens op een andere manier met collega’s omgaan, dat zorgt voor wrijving.

 

Leiding geven aan voormalige collega’s is om verschillende redenen lastig. De mensen met wie de persoon vertrouwelijk samenwerkte, moeten nu opdrachten van deze persoon aannemen. Soms zijn ze teleurgesteld omdat ze zelf hadden gedacht te worden gepromoveerd.

Deel van het probleem zijn de psychologische ‘drempels’ die de kersverse leiders in hun nieuwe rol tegenkomen. Volgens de hersenonderzoeker David Rock is relatedness – erbij willen horen – een van onze belangrijkste sociale drijfveren. Als we het gevoel hebben buitengesloten te worden, krijgen we een stressreactie. Wie als meewerkend voorman wordt aangesteld, kan merken dat de groep waar hij of zij lange tijd deel van uitmaakte, een minder open houding aanneemt.

 

Tips leiding geven aan voormalige collega’s: Wat kun doen?

  1. Gooi het open

Je kunt er niet omheen: de verhoudingen zullen soms ongemakkelijk zijn, van twee kanten. Doen of er niks aan de hand is, levert weinig op. Pas aangestelde leidinggevenden hebben soms de neiging hun onzekerheid weg te stoppen achter de uitstraling dat ze alles onder controle hebben. Daarmee zullen ze hun voormalige collega’s gegarandeerd van zich verwijderen. Als je durft te laten zien dat jij ook moeite met de nieuwe situatie hebt, geef je je collega’s de ruimte hun gevoelens te uiten.

 

  1. Deel vertrouwen uit

Dat je tot voor kort onderdeel van het team uitmaakte, heeft ook voordelen. Je kent de collega’s goed en weet wat ze in hun mars hebben. Door taken aan ze te delegeren die bij ze passen, laat je zien dat je ze vertrouwt. Het gevoel zelf inhoud aan je werk te kunnen geven, komt de werknemersbetrokkenheid ten goede.

 

  1. Lead by example Geef het goede voorbeeld

Met het voorbeeld dat je geeft, bepaal je de sfeer en werkhouding. Voormalige collega’s die gefrustreerd zijn omdat ze vonden dat zíj in plaats van jou chef hadden moeten worden, hebben er eerder vrede mee als ze merken dat je je aanstelling met hard werken waarmaakt. Onderzoek laat zien dat als teamleiders een positieve instelling hebben, de teamleden niet alleen ook positiever, maar bovendien ook effectiever worden.

 

  1. Wees zo nodig hard

Tegelijk baas zijn en vriend blijven lukt eenvoudig niet altijd. Als je voor zo’n keuze staat, moeten de belangen van het hele team zwaarder wegen dan de relatie met individuele teamleden. Soms blijven ex-collega’s ‘zuur’ vanwege jouw promotie, hoe vaak je het ook met ze bespreekt. Dan kan het moment komen om te stoppen met naar het verleden te kijken, en verder te gaan, wat kan betekenen dat je van de betreffende collega afscheid neemt.

 

  1. Ontspan

Probeer bij alle veranderingen ontspannen te blijven. Je bent niet voor niks als leider aangesteld: kennelijk ziet het hogere management een en ander in jou. Als je kunt ontspannen, straal je meer zelfvertrouwen uit. Mensen zullen iemand die zelfvertrouwen uitstraalt, eerder volgen.

 

Wil je meer weten over leiding geven? Kom dan naar de bijeenkomst van Kas groeit: Leiding geven in de 21ste eeuw.


 

 

Dit project wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.