nieuws

Nieuws

50+ en dan?

50-en-dan
12 mei 2016

50+ en dan?

Slechts 14% van de 50-plussers is het afgelopen jaar met scholing bezig geweest, volgens het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO).

 

Opleidingen die worden gevolgd, richten zich primair op het beter worden in de huidige werkzaamheden (68 procent) en/of omdat ze leuk zijn (36 procent). In de glastuinbouw zijn geen recente cijfers beschikbaar van scholingsdeelname onder de 50-plus. Vermoedelijk zal dit niet veel afwijken.

 

Arbeidsmarktkansen vijftig plussers

Het aantal 50-plussers onder het vaste personeel in de glastuinbouw neemt toe. Dit wordt veroorzaakt door de vergrijzing en doordat we minimaal tot ons 67ste moeten doorwerken. Dat hoeft geen probleem te zijn, een 50 jarige kan nog volop deelnemen aan de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktkansen worden volgens de onderzoekers allereerst bepaald door de werkzaamheden van een persoon, vervolgens door de courantheid (is er vraag naar zijn/haar skills en vaardigheden?) en daarna pas door de leeftijd. Het zou dus niet de leeftijd zijn die het sterkste discrimineert, maar juist het ontbreken van courante skills en vaardigheden. De onderzoekers noemen het daarom zorgwekkend om te zien dat juist onder 50-plussers minder opleidingen gevolgd worden en dat dit ook de groep is die het minst kiest voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten. Daarmee werkt deze groep het minst aan de eigen employability. Als werkgever moet je dan ook niet alleen richten het ontwikkelen van de jongeren. Juist ook de ouderen hebben sturing nodig zodat ze zich blijven ontwikkelen. Het is gezamenlijk belang dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven tot aan hun pensioen.

 

Wil je jouw 50-plussers activeren om weer te gaan leren? Meld ze aan voor de Kas Cursus Markt.