Nieuws

4 redenen op met stagiairs te werken

4 redenen op met stagiairs te werken
30 april 2021

Voor studenten is het van groot belang om via een stage praktijkervaring op te doen. Juist omdat ze op dat moment de theorie in de praktijk kunnen toepassen. En zeg nou eerlijk, waar leer je dat nou het beste? Juist. In de praktijk. Maar het belang is wederzijds, want jij als werkgever kan de vele voordelen van de stagiair ook goed benutten. Het werken met stagiaires is niet alleen een investering in een medewerker voor de toekomst, het draagt ook bij aan een positief effect op het imago van het bedrijf en de glastuinbouwsector als werkgever. Zo zijn er natuurlijk meer redenen. We sommen hier de 4 belangrijkste redenen om met een stagiair te werken nog eens voor je op:

1 - Medewerker van de toekomst

Als bedrijf streef je natuurlijk naar voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst. Een stageplaats aanbieden aan studenten is daarbij een ideaal wervingsmiddel. De stagiair raakt bekend en vertrouwd me het bedrijf en de sector. Na een succesvolle stage is de kans groter dat een stagiair blijft plakken. Al met al een mooi wervingsinstrument.

2 - Wisselwerking

Uiteindelijk snijdt het mes aan twee kanten. Jij als werkgever hebt er gedurende de stageperiode een paar extra handen bij en kunnen er projecten of onderzoeken worden uitgevoerd waar je zelf niet aan toekwam. Maar onderschat de begeleiding niet! Naar mate de stage vordert zie je daar zeker de effecten van en is de stagiair een waardevolle aanvulling. Vooral de frisse kijk op zaken of de onbevangenheid van een nieuweling kunnen tot interessante inzichten leiden, waar je zelf misschien niet opgekomen zou zijn!

3 - Positief bedrijfsimago

Wanneer je je bedrijf beschikbaar stelt voor stagiairs heeft dat een positieve uitwerking op het imago van het bedrijf. Als een stagiair een fijne en leerzame tijd heeft gehad zal dit verspreid worden door de stagiair en zal je gezien worden als goed werkgever. Maar denk ook aan relaties, klanten, etc. Je staat bekend als organisatie die openstaat voor studenten en dat levert ook goodwill en naamsbekendheid op. Maar ook de onderwijsinstelling weet je sneller te vinden en aan te bevelen bij studenten en/of schoolverlaters die de arbeidsmarkt gaan betreden.

4 – Frisse wind

Een stagiair in het bedrijf kan ook zorgen voor een nieuwe energie, een frisse wind binnen de organisatie. Een stagiair brengt toch een bepaald enthousiasme met zich mee, heeft andere inzichten en denkwijze en juist dat kan de collega’s heel erg inspireren en helpt hen ook in hun ontwikkeling. Dat merk je vooral in organisaties waar al jaren op dezelfde manier wordt gewerkt. Als je dan vraagt, "waarom doen jullie dat zo?" hoor je vaak: "omdat we dat al jaren zo doen". Je zou kunnen zeggen dat je dan vastgeroest bent in oude gewoontes. Juist een stagiair kan je anders naar de werkelijkheid laten kijken. En misschien is de huidige manier van werken helemaal niet de beste manier meer in deze huidige tijdsgeest!

Pak het goed aan!

Het werken met een stagiair vraagt om een andere begeleiding en aansturing dan dat je gewend bent bij een nieuwe of je huidige collega. De stagiair zit in een ontdekkingsfase / leertraject waarin je hem moet begeleiden en coachen waar nodig, naar mate de stage vordert kan je de stagiair steeds mee loslaten. Je zult veel vaker en intensiever met de stagiair in contact zijn, dat is in ieder geval aan te raden. Daarnaast dien je de stagiair ook te beoordelen, hierbij moet je ook rekening houden met het niveau van de stagiair. Hierbij geldt ook dat het verwachtingspatroon anders ligt dan bij een directe collega. De doelstellingen, waar je de stagiair uiteindelijk ook op dient te beoordelen moeten dan ook vooraf in samenwerking met de stagiair worden vastgelegd. 

Draagvlak binnen de organisatie is tot slot ook belangrijk. Je zult de andere collega's ook nodig hebben om de stagiair goed te begeleiden en zijn werk te kunnen laten doen.

Wil je meer weten over het werken met stagiars en weten hoe je de juiste stagiair kunt vinden en behouden? Volg onze online masterclass op 18 mei!