Onboarding

Eerste werkdag

Het doel van onboarding op de eerste werkdag is ervoor zorgen dat de nieuwe werknemer zich welkom voelt (warm bad) en is voorbereid om aan het werk te gaan. Hij/zij heeft een goede eerste indruk van zijn taken en de verwachtingen van de organisatie.  

Checklist Eerste werkdag

Socialisatie  

 • Wees beschikbaar om de werknemer op zijn of haar eerste dag te begroeten.  
 • Stel de werknemer voor aan anderen op de werkvloer.   
 • Stel de nieuwe werknemer voor aan zijn of haar buddy. Ga bijvoorbeeld samen lunchen.  

Verwachtingen  

 • Geef een overzicht van de werkomgeving: Wat is het doel? Wat is de organisatiestructuur? Wat doen andere afdelingen/teams. En wat zijn targets? Dit kan bijvoorbeeld mondeling, via een video of app. 
 • Neem de taakomschrijving door, schets de verplichtingen van de nieuwe werknemer en welke verwachtingen de organisatie van hem of haar heeft.  
 • Beschrijf hoe de baan van de werknemer past in het geheel van de afdeling en hoe zijn/haar werk en dat van de afdeling bijdraagt aan de gehele organisatie.  

Werkzaamheden  

 • Geef uitleg over de agenda, taken en afspraken van de eerste week.   
 • Geef uitleg over het gebruik van installaties, de computer, het instellen van voicemail etc.
 • Check bij de werknemer of de ontvangen inlogcodes werken.  
 • Leg uit waar aanvullende werkbenodigheden te verkrijgen zijn.  
 • Vertel en bevestig de verplichte of aanbevolen trainingen en opleidingen.  
 • Neem de werkuren door. Leg uit wat de protocollen zijn voor overwerk, het opnemen van vakantie en verlof, ziekmeldingen en de regels voor feestdagen en andere (verplichte) vrije dagen.  

Werkplek  

 • Geef de werknemer sleutels, toegangspas, identiteitspas, of wat van toepassing is.   
 • Bespreek parkeren, carpoolen of alternatieve vervoersmogelijkheden.  
 • Verstrek relevante veiligheids- en calamiteiteninformatie.  
 • Geef de medewerker een rondleiding door het bedrijf.