Onboarding

Eerste week

Het doel van onboarding gedurende de eerste week is voornamelijk aandacht voor het vergroten van kennis van de interne processen en wat er van de nieuwe werknemer wordt verwacht. De werknemer voelt zich op zijn of haar plek in zijn nieuwe werkomgeving.  

Checklist Eerste week

Werkzaamheden en verwachtingen  

  • Geef de werknemer zijn eerste zelfstandige opdracht. Maak deze relatief klein en makkelijk uitvoerbaar.  
  • Plan de eerste week dagelijks een kort contactmoment in.
  • Plan een nabespreking of evaluatie, nadat de werknemer zijn eerste taken heeft gedaan en vergaderingen of trainingen heeft bijgewoond.   
  • Geef indien nodig aanvullende informatie over de afdeling en de organisatie om de kennis van de missie, waarden, doelen en initiatieven te vergroten.  

 HR  

  • Leg de jaarlijkse ontwikkel- en beoordelingscyclus uit en vertel hoe targets worden vastgesteld.  
  • Geef uitleg over de proefperiode en het verlengen van tijdelijke contracten.  

Socialisatie  

  • Maak een afspraak voor een persoonlijk welkomstgesprek met het afdelingshoofd, manager en/of directie.   
  • Check hoe de kennismaking met andere teams of afdelingen verloopt en of daar vragen over zijn.   

Technologie en toegang  

  • Vraag bij de werknemer of diegene al zijn apparatuur, werkmaterialen of computer goed functioneert en of hij weet hoe deze te gebruiken.