Onboarding

Eerste kwartaal

De nieuwe werknemer is volledig op de hoogte van de rol en verantwoordelijkheden. Hij of zij begint zelfstandig te werken, levert waardevol werk af en voelt zich betrokken bij het werk, terwijl de werknemer zich verder blijft ontwikkelen. Je werknemer past inmiddels helemaal in de organisatie, op zowel professioneel als sociaal niveau: heeft nuttige relaties opgebouwd met collega’s. 

Checklist Eerste kwartaal

Taken en verwachtingen  

 • Blijf regelmatig evaluaties inplannen.  
 • Voer een informeel gesprek over de afgelopen drie maanden en zorg voor openheid om wederzijds feedback te geven en te vragen.   
 • Blijf erop toezien dat de werknemer opdrachten krijgt die uitdagend maar uitvoerbaar zijn.  
 • Bespreek aanvullende wensen en behoeften, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden om flexibel te werken.  
 • Zet de prestatie- en professionele ontwikkeldoelen op schrift en evalueer de voortgang hiervan regelmatig.   
 • Hou een eerste functioneringsgesprek en zorg dat de werknemer in de reguliere HR-cyclus wordt meegenomen.  

Training en ontwikkeling  

 • Vraag de werknemer om feedback over het introductieprogramma en deel dit, voor zover gepast en relevant, met anderen in de organisatie.  
 • Vraag of alle benodigde training is afgerond en de informatie helder is.   
 • Geef informatie over aanvullende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  

 Socialisatie  

 • Betrek de werknemer bij een klus of activiteit buiten zijn of haar directe werkomgeving. 
 • Nodig de nieuwe werknemer uit voor bedrijfsevenementen en stel hem of haar voor aan anderen.  
 • Plan een bijeenkomst met de werknemer en de buddy om het formele buddytraject af te sluiten.  
 • Bespreek hoe het is gegaan en wat de nieuwe werknemer nog verder kan helpen binnen de organisatie.