Onboarding

Eerste jaar 

De nieuwe werknemer is volledig betrokken bij het werk. Hij of zij past de kennis en vaardigheden toe, neemt weloverwogen beslissingen, draagt bij aan de teamdoelstellingen, begrijpt hoe het werk van invloed is op anderen in de organisatie en ontwikkelt effectieve werkrelaties. De werknemer heeft zelfvertrouwen ontwikkeld, neemt uit zichzelf extra verantwoordelijkheden en werkt tot op bepaalde hoogte autonoom. 

Checklist Eerste jaar 

Taken en verwachtingen  

  • Vier de successen en geef erkenning voor de bijdrage van de nieuwe werknemer.  
  • Blijf regelmatig informele feedback geven. Bewaar formele feedback voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek.  
  • Bespreek hoe de werknemer het werk binnen de organisatie tot nog toe heeft ervaren. 
    • Hoe verhouden de verwachtingen van de werknemer over de rol en de organisatie zich tot de werkelijkheid?  
    • In welke mate kan de werknemer de vaardigheden en kennis toepassen en hoe kan dit worden verbeterd? Wat werkt er goed, wat is er nog nodig, etc.  
  • Bespreek de verwachtingen en doelen voor het komende jaar.