Sleutel aan je toekomst

Investeren in technisch personeel

Wij gaan je helpen met het vinden, binden en boeien van technische medewerkers. De komende jaren zijn er veel monteurs nodig in de glastuinbouw. Door de groei van glastuinbouwbedrijven en de complexere techniek zijn in de toekomst steeds meer technische medewerkers en onderhoudsmonteurs nodig. Wil jij ook investeren in technisch personeel? Met het project 'Sleutel aan je toekomst in de kas' kunnen we jou daar bij helpen.

Wat houdt het traject in?

Kasgroeit werft technici voor jouw bedrijf in de glastuinbouwsector. Samen met het ROVC hebben we een leerlijn ontwikkeld om de deelnemer(s) op te leiden met een brede basis kennis om als technici bij jou op het bedrijf aan de slag te gaan. We werven specifiek mensen die affiniteit hebben met techniek.

De komende jaren zijn er veel monteurs nodig in de glastuinbouw. Door de groei van glastuinbouwbedrijven en de complexere techniek zijn in de toekomst steeds meer technische medewerkers en onderhoudsmonteurs nodig. Wil jij ook investeren in technisch personeel? Met het project 'Sleutel aan je toekomst in de kas' kunnen we jou daar bij helpen.

Kasgroeit werft technici voor jouw bedrijf in de glastuinbouwsector. Samen met het ROVC hebben we een leerlijn ontwikkeld om de deelnemer(s) op te leiden met een brede basis kennis om als technici bij jou op het bedrijf aan de slag te gaan. We werven specifiek mensen die affiniteit hebben met techniek.

Als je deelneemt aan het traject kan je het volgende van ons verwachten:

1. Werving

Met een gerichte campagne zullen wij deelnemers gaan werven; Vinden, binden en boeien:

  • Werving via nieuwsbrieven, online vacaturebanken en social media
  • Telefonische en persoonlijke intakes
  • Speeddate tussen potentiële werknemers en werkgevers

2. Start opleiding & baan

Na het ontwikkelgesprek met de deelnemer, de match met jouw bedrijf en het ondertekenen van het arbeids- en opleidingscontract start de deelnemer, die inmiddels medewerker is geworden, met het werken op jouw bedrijf en zijn opleidingstraject bij het ROVC. 

 3. Ondersteuning Kasgroeit

De werving en screening van de deelnemers wordt uitgevoerd door Kasgroeit. Dit wordt gebaseerd op jouw selectiecriteria en het voorgesprek, dat we met jou hebben gehad. Kasgroeit zal het hele opleidingstraject van de deelnemer blijven volgen om zo de voortgang en de kwaliteit te bewaken. 

Sleutel aan je toekomst bij Vitensa

De Leerlijn Techniek

<<DOWNLOAD>>

De leerlijn Techniek bestaat uit de volgende modules:

Na module 1 en 2 kan je op eigen initiatief door met de volgende specialisaties:

en/of


Wat zijn de kosten?

Op de leerlijn techniek is de subsidie van het Fonds Colland Arbeidsmarkt, van 60%, van toepassing, met een maximum van € 1.500,- per deelnemer per jaar. Zie voor de kosten per module de bovenstaande linkjes.

Wat vragen wij van jou?

  • Je biedt de deelnemer een marktconform arbeidscontact aan van minimaal één jaar.
  • Je investeert werktijd en zet je in om samen met ons de deelnemer zo goed mogelijk in jouw bedrijf in te werken.
  • Je stelt een begeleider/leermeester als intern aanspreekpunt / maatje beschikbaar voor de deelnemer.
  • Tenslotte geef je de deelnemer voldoende ruimte en gelegenheid om tijdens werktijd zijn opleiding met goed resultaat af te ronden.

Wat levert het op?

De deelnemer komt bij aanvang van het traject bij jou in dienst en werkt al mee op de technische afdeling binnen jouw organisatie. De deelnemer gaat gedurende het opleidingstraject, minimaal 12 dagen naar school. Zie het als een leer-werktraject. De deelnemer leert enerzijds jouw organisatie kennen en anderzijds gaat de deelnemer één keer in de week naar school om theoretische kennis op te doen, welke hij/zij daarna direct kan toepassen.

Voor wie is het traject bedoeld?

Dit traject is speciaal bedoeld voor werkgevers in de glastuinbouw. Aan het project kunnen maximaal 12 werkgevers deelnemen, met minimaal één vacature per bedrijf voor technische medewerker / onderhoudsmonteur.  

Alleen bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw kunnen deelnemen aan dit project. Zij dragen af aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt. Daaruit wordt dit project bekostigd.

 


Ben je geinteresseerd?

Neem contact op met één van onze medewerkers via 088 329 20 70 of info@kasgroeit.nl