Subsidiemogelijkheden Glastuinbouw

Subsidiemogelijkheden:

  • Colland Arbeidsmarkt: Voor diverse cursussen kan er subsidie worden aangevraagd bij Colland Arbeidsmarkt. De voorwaarde hierbij is dat de medewerker rechtstreeks in dienst is van een glastuinbouwbedrijf en valt onder de CAO glastuinbouw.
  • Tel mee met taal: Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
  • Doorzaam: Is de medewerker in dienst van een uitzendbureau bekijk dan het aanbod van scholing en ontwikkeling op de website van Doorzaam.
  • NL Leert Door: Via de subsidieregeling NL leert door is het in 2021 mogelijk om kosteloos scholing te volgen.