Bedrijfsontwikkelplan

Strategisch Ontwikkelplan Bedrijf

Ik wil mijn bedrijven vergroten of ik ga een koerswijziging doorvoeren. Hoe laat ik mijn medewerkers meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf? Hoe pak ik dit aan?

Toelichting:

In het strategisch Ontwikkelplan Bedrijf doorloopt de adviseur opleiding en ontwikkeling in overleg met de directie van het bedrijf een aantal stappen. Dit heeft als resultaat een ontwikkelplan dat aansluit bij de lange termijn strategie van het bedrijf.

Hieronder een beschrijving van de stappen.

Onderzoeken

Door middel van een interview met directie, wordt onderzocht wat de huidige en toekomstige verwachte ontwikkelingen zijn voor de organisatie. Welke veranderingen zijn op komst? Op basis van deze informatie worden er ontwikkeldoelstellingen voor de organisatie bepaald en wordt een ontwikkelplan bepaald.

Analyseren

De leercultuur van de organisatie wordt door middel van interviews met medewerkers in beeld gebracht. De aanwezige competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers/team worden onderzocht. Uit de analyse kan ook blijken dat er meer begeleiding nodig is. Onze adviseurs helpen jou bij het vinden van de juiste partij om dit proces te begeleiden.

Ontwikkelen

Per medewerker/team wordt er een ontwikkelplan opgesteld. In het ontwikkelplan is opgenomen de benodigde opleiding en/of het organiseren van het leren op de werkplek beschreven.

Met de organisatie wordt het faciliteren van het ‘leren’ vastgelegd en mogelijke ontwikkelpunten besproken.

Uitvoeren

Per medewerker/team wordt het ontwikkelplan uitgevoerd, gemonitord eventueel aangepast en geëvalueerd. Daarnaast wordt de ontwikkelpunten voor de organisatie gevolgd en eventueel interventies ingezet.