Leren en ontwikkelen

Trends bij talentontwikkeling

Als HR binnen de glastuinbouw wil zoveel mogelijk uit je mensen halen. Je bent regelmatig met de directie in gesprek over hoe je efficiënter kan werken. Het is daarom belangrijk om te weten welke kwaliteiten jouw medewerkers hebben, en om deze te ontwikkelen. Tevreden en productieve medewerkers krijg je door inzicht te krijgen in de kwaliteiten van jouw werknemers 

5 Trends in Talentontwikkeling 

 1. Scherp debat exclusieve/ inclusieve talentbenadering 

Exclusief talentmanagement is gericht op het ontwikkelen van een specifieke groep medewerkers. Vaak high potentials. Medewerkers die bovengemiddeld presteren of potentie hiervoor hebben. Door deze te ontwikkelen wordt de hele organisatie meegetrokken en alle medewerkers profiteren hiervan.  
Bij de inclusieve talentbenadering is het uitgangspunt dat iedereen talenten heeft. Door de unieke sterke punten van werknemers te ontdekken, ontwikkelen en te benutten, halen medewerkers het beste uit zichzelf.  

2. Sterke punten benadering 

De focus ligt hierbij niet op het verbeteren van de zwakke punten maar op het optimaliseren van hun talenten. Medewerkers die hun sterke punten kunnen inzetten, zijn meer bevlogen, authentieker en presenteren beter.  

3. Denken in teams 

Het beste team samenstellen is niet een kwestie van wat toptalenten bij elkaar zetten. Dat werkt niet in sportteams en niet op de werkvloer. Teamleden moeten elkaar aanvullen. Voor elkaar een stapje extra zetten als de situatie daarom vraagt. Het samenstellen en ontwikkelen van teams vergt inzicht in de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van teamleden.  

4.Van HR naar leidinggevenden 

De afdeling HR kan de kaders neerzetten en leidinggevenden ondersteunen bij het ontwikkelen van hun medewerkers. Maar leidinggevenden hebben veel meer inzicht in wat iedere medewerker nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zij kunnen medewerkers coachen, uitdagende opdrachten geven, stimuleren een aanmoedigen.  

5. Aandacht voor wendbaarheid 

De vaardigheid en bereidheid om te leren van ervaringen en deze succesvol en effectief toe te passen is in deze snel veranderende wereld steeds belangrijker. Medewerkers die dit kunnen passen zich makkelijker aan aan veranderende omstandigheden en zijn daarom waardevol voor de organisatie. Organisaties toetsen (nieuwe) medewerkers op hun vermogen om zich snel aan te passen en nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken.