Goed werkgeverschap

Talent bewegen

Je wilt het beste uit je werknemers halen. Handig is dan om te weten wat je in huis hebt.  Wat zijn kwaliteiten en aandachtspunten van jouw werknemers? En wie kun je waar het beste voor inzetten? En als je dat weet, hoe ontwikkel je dan deze talenten, hoe breng je die het beste tot hun recht? Met andere woorden; hoe krijg je mensen in beweging en laat je ze groeien zodat ze een zo goed mogelijke prestatie kunnen leveren? 

Talent bewegen in 5 tips

 1.Kies de juiste talentscan 

Om erachter te komen wat jouw werknemers kunnen en weten, kun je een talentscan gebruiken. Zo ontdek je welke sterke punten ze hebben en wat er (eventueel)nog ontwikkeld moet worden. Hieronder een aantal adviezen bij het kiezen van een talentscan.  

 • Weet wat je meet 
 • Bekijk goed wat de testen en instrumenten weten en in welke mate deze testen passen bij de eigen benadering van talent.  
 • Zet meerdere instrumenten in om talent te meten 
 • Naast het kiezen van een talentscan kun je ook feedback vragen over de sterke punten van een werknemer aan collega’s en leidinggevenden. 
 • Een goede scan is bruikbaar in de praktijk en gedegen onderbouwd 
 • Dus kijk goed naar de bruikbaarheid en de kwaliteit van de scan. Vraag bij de aanbieder naar de validiteit en betrouwbaarheid van de scan.  
 • Zorg voor een goede opvolging/ borging 
 • Een talentscan alleen is onvoldoende. Een goede borging in een natraject – met een coach of de leidinggevende – is cruciaal.  

 2. Maak het niet te ingewikkeld 

Sluit aan bij de talenten die al aanwezig zijn bij werknemers. Laat werknemers groeien door die talenten te gebruiken in hun dagelijkse werk. Talentontwikkeling is dus maatwerk. Iedere werknemer leert anders en heeft andere talenten en ontwikkelpunten. 

 3. Stimuleer werkplekleren 

Werknemers leren het meest (70%) van het zelf doen. Door eigen ervaringen. Dit werkplek leren kan gestimuleerd worden door:  

 • Een organisatiecultuur waarin talentontwikkeling een leven thema is en waar leren als vooruitgang wordt gezien. 
 • Het stimuleren van medewerkers tot het oppakken van uitdagende taken. 
 • Leidinggevenden goed voor te bereiden op hun rol als coach. 
 • Medewerkers de ruimte geven te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. 

4. Stimuleer kennisdeling  

Werknemers leren op de werkplek en van elkaar. Door het organiseren van interne bijeenkomsten, workshops of presentaties, stimuleer je deze kennisdeling. Als een medewerkers een opleiding of cursus heeft gevolgd of naar een bijeenkomst buiten het bedrijf is geweest, laat deze dan de belangrijkste punten en leerpunten vertellen. En koppel hier voor de aanwezigen leerdoelen aan. Die je kunt opnemen in hun persoonlijke ontwikkelplannen.   

5. Geef als HR het goede voorbeeld 

HR initieert en stimuleert talentwikkeling. Maar geeft zelf lang niet altijd het goede voorbeeld. Ook voor HR-professionals is het belangrijk hun eigen talenten te kennen en ontwikkelen. Goed voorbeeld doet goed volgen!