Leren en ontwikkelen

Bedrijfsontwikkelplan

Kasgroeit ondersteunt glastuinbouwbedrijven bij het maken van een bedrijfsontwikkelplan in vier stappen: onderzoeken, analyseren, ontwikkelen én uitvoeren. 

Strategisch Ontwikkelplan Bedrijf 

Ik wil mijn bedrijven vergroten of ik ga een koerswijziging doorvoeren. Hoe laat ik mijn medewerkers meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf? Hoe pak ik dit aan? 

In het Strategisch Ontwikkelplan Bedrijf doorloopt de adviseur opleiding en ontwikkeling in overleg met de directie van het bedrijf een aantal stappen. Dit heeft als resultaat een ontwikkelplan dat aansluit bij de lange termijnstrategie van het bedrijf. 

We doorlopen de volgende stappen: 

Onderzoeken 

Door middel van een interview met de directie en/of het managementteam wordt onderzocht wat de huidige en toekomstige verwachte ontwikkelingen zijn voor de organisatie. Welke veranderingen zijn op komst? Op basis van deze informatie worden er ontwikkeldoelstellingen voor de organisatie geformuleerd en wordt een ontwikkelplan opgesteld.  

Analyseren 

De leercultuur van de organisatie wordt door middel van interviews met medewerkers in beeld gebracht. De aanwezige competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers/team worden onderzocht. Onze adviseurs helpen jou bij het vinden van de juiste partij om dit proces te begeleiden.  

Ontwikkelen 

Per medewerker/team wordt een ontwikkelplan opgesteld. In dit ontwikkelplan is opgenomen wat de eventuele scholingsbehoefte is. Tevens wordt het organiseren van het leren op de werkplek beschreven. Met de organisatie wordt het faciliteren van het ‘leren’ vastgelegd en mogelijke ontwikkelpunten besproken. 

Uitvoeren 

Per medewerker/team wordt het ontwikkelplan uitgevoerd, gemonitord, indien nodig aangepast en geëvalueerd. Daarnaast worden de ontwikkelpunten voor de organisatie gevolgd en eventueel interventies ingezet.