opleidingen-en-cursussen

Opleidingen en
cursussen

Telen met licht

In deze cursus komen de teelt-technische en bedrijfseconomische aspecten van licht aan bod. Hoe kunt u optimaal gebruik maken van het licht en moet u daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting? Licht is een zeer belangrijke factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken over LED-belichting. Hoe kunt u optimaal gebruik maken van het licht en moet u daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting?

Resultaat
Na afloop van deze cursus kunt u uw eigen situatie in kaart brengen. Hiermee kunt u vervolgstappen nemen om zo de optimalisatie uit te werken

Doelgroep
(Glas)tuinders die meer willen weten over licht en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis hiervan voor hun eigen bedrijf.

Aanpak
De cursus ‘Telen met licht’ bestaat uit vier dagdelen met ieder een eigen hoofd thema.

Cursusdag 1 Licht en Plant met daarin de volgende onderwerpen:
Plantfysiologie;   
Lichtbronnen en lichteenheden;
Invloed van licht op de fotosynthese;
Invloed van licht op de morfologie van de plant;
Praktische opdracht: lichtmetingen met diverse meetinstrumenten in de kas.

Cursusdag 2 Licht en Klimaatregeling met daarin de volgende onderwerpen:
Licht en klimaatregeling (inclusief CO2);
Diffuus glas en schermen;
Bezoek aan proeven in Improvement Centre;
Licht en productie inzichtelijk met behulp van groeimodel.

Cursusdag 3 Licht en waterhuishouding met daarin de volgende onderwerpen:
Waterhuishouding in de plant;
Bemesting en irrigatie;
Bespreking resultaten onderzoeken in relatie tot licht.

Cursusdag 4 Licht en rentabiliteit:
Bedrijfseconomische kant van belichting;
Kosten en opbrengsten van diverse toepassingen (SON-T, LED, hybride) in diverse gewassen;   
Uitwerken en bespreken wat vervolgstappen zijn in het eigen bedrijf.

De bijeenkomsten vinden wisselend plaats in ’s Hertogenbosch en Bleiswijk.

 

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden