Hydroponics

In de high-tech tuinbouw doen zich allerlei innovaties voor in de ontwikkeling van teeltsystemen. De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om teeltmethoden die meer duurzaam zijn. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels in LED-cellen en/of hydroponic teeltsystemen. Wereldwijd zet de trend van Vertical Farming en Urban Farming zich daarnaast door. Handel, veredeling en toeleverancies commiteren zich aan deze nieuwe teeltmethode.
In deze cursus delen de HAS en Vertify hun kennis die uit hun onderzoeken en ervaringen naar voren zijn gekomen om zo meer kennis over hydroponics in de high-tech tuinbouw te creeëren. 

Resultaat
Na afloop van deze cursus kunt u uw eigen situatie in kaart brengen. Hiermee kunt u vervolgstappen nemen om zo de optimalisatie uit te werken

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor mensen uit de tuinbouwsector die meer uit hun waterteeltsysteem willen halen, die nadenken over introductie van gesloten teelt onder op LED op hun bedrijf of die zich serieus willen verdiepen in hydroponics. De cursus richt zich op telers, onderzoekers, veredelaars, bedrijfsleiders en adviseurs uit de toeleverende industrie.

Aanpak 
Het programma van de cursus ‘Hydroponics voor high-tech tuinbouw’ bestaat uit vijf cursusdagen met ieder een eigen hoofdthema.
De onderdelen die tijdens de cursus behandeld worden hebben betrekking op de cruciale factoren in teelt op water systemen. 

Dagdeel 1: Waterhuishouding deel 1 (plantenfysiologie)
Dagdeel 2: Waterhuishouding deel 2 (plantenfysiologie)
Dagdeel 3: Waterhuishouding deel 3 (plantenfysiologie)
Dagdeel 4: Bemesten, beluchten, watertemperatuur
Dagdeel 5: Waterverbruik, waterontsmetting, ziekten en plagen op/in water

 

 Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden