Opleidingen en
cursussen

Bemesting B - Analyse lezen in de glastuinbouw

Je bent werkzaam in de glastuinbouw en verantwoordelijk voor de bemesting. Over het lezen van een analyseverslag zou je graag meer willen leren. Hoe maak ik hierop aanpassingen in de bemesting? Hoe kan ik met een andere EC dan voor voorheen de planten bemesten? Of wil je hierin anderen gaan adviseren? Start dan met deze cursus.

Resultaat
Je kunt vanuit een analyseverslag een nieuw voedingsadvies lezen en begrijpen. Daarnaast leer je om vanuit de analysecijfers een nieuwe voedingsoplossing uit te rekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bemesting adviesbasis en een computerprogramma zoals Yara of Haifast.

Aan het eind kun je een analyseverslag controleren en naar de juiste EC omrekenen. Ook kun je de correcties vinden op basis van de analyseresultaten. Je weet hoe de pH gestuurd kan worden met zuur en ammonium. De onderwerpen komen zowel in practica als in theorie aan de orde, zoals:

 • op de juiste manier een water- of grondmonster nemen en de resultaten hiervan controleren
 • begrippen als EC, EC(c), EC(v), vrije drainage, gestuurde en ongestuurde recirculatie
 • kunnen verklaren waarom niet te veel afgeweken mag worden van de berekende EC

Doelgroep
Bedrijfsleiders en/of medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bemesting of personen met bemestingskennis die in de toekomst in de advisering willen gaan werken.  

Aanpak
In deze bemestingscursus wordt de theorie op een praktische manier bekeken en is er ruimte voor praktijkgerichte vragen vanuit jouw eigen teeltervaringen. Na het afronden van de cursus wordt deze afgesloten met een toets en ontvang je een certificaat. 

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen, zijn:

 • begrippen kennen die gebruikt worden in een analyse en advies zoals ionen, pH, mol, zuur, base, zout, bicarbonaat, chelaten en pH in hard en zacht water aanpassen
 • begrippen als EC, EC(c ), EC(v) en omrekenen naar EC(c ) alsmede speciale toevoegingen (bijvoorbeeld Chloride en Super FK)
 • de rol van zuur, ammonium en ureum en de hoeveelheid zuur berekenen
 • bepalen van de pH - ammonium correctie en pH richtlijnen voor de A-B bak, druppelwater en chelaten
 • bemonstering en de resultaten van een analyse controleren
 • een advies opstellen met de bemestingsadviesbasis (o.a. streefwaarden en grenzen, correcties. pH-sturing in een substraatsysteem) met evenredige vereffening
 • begrippen als vrije drainage en recirculatie: ongestuurd en gestuurd
 • een eenvoudig schema in mmol/l omrekenen naar kg meststof en verdelen van de meststoffen in de A- en de B-bak

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Gevorderd teeltspecialist en is een opstap voor de vervolgcursus Bemesting C - problemen oplossen in de praktijk.

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden