agenda

Agenda

Workshop: Leren op de werkvloer

31 oktober 2019

Op 31 oktober organiseert Kasgroeit de workshop Leren op de werkvloer voor leidinggevenden. Wil jij weten hoe je de kans op leren tijdens het werk positief kunt beïnvloeden?

Leidinggeven aan leren. Je zult je afvragen: kan dat? Uiteraard, leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Leren is een onderdeel van het leven. We spreken dan over het spontane leren: dit leren is een ‘bijproduct’ van de situatie, het gebeurt ongepland en onbedoeld. Daardoor vindt het regelmatig plaats thuis en op de werkvloer. Als leidinggevende kun je de kans op leren tijdens het werk positief beïnvloeden. Maar hoe?

Tijdens de workshop Leren op de werkvloer krijg je praktische tips hoe je dat kunt aanpakken. Op de werkplek hebben we wel te maken met randvoorwaarden die het spontane leren bevorderen, maar er wordt ook vaak niet geleerd. Belangrijk is met name het vergroten van de zelfsturing (zelfregie).

Uit onderzoek blijkt dat de omgevingsfactoren op de werkplek een belangrijkere factor is bij het ontwikkelen van zelfsturende vaardigheden. Belangrijker dan de persoonlijke eigenschappen (zoals leermotivatie). Als leidinggevende heb je hierin een grote rol: de manier van aansturing is van grote invloed op het wel of niet nemen van zelfregie. De leidinggevende kan omstandigheden creëren die meer leiden tot leren. Door de medewerker zelf zijn ingebrachte ideeën uit te werken en uit te laten voeren. Soms heeft de medewerker wat hulp nodig maar niet altijd. Maar belangrijk is dat de medewerker ook de ruimte en het vertrouwen krijgt.

Leren op de werkvloer maakt medewerkers flexibeler en het is voordelig, ze leren omgaan met uitdagende problemen of nieuwe situaties. Zo blijven mensen inzetbaar in een snel veranderende wereld.

Wil je hier meer van weten? Kom 31 oktober 2019 naar de workshop: Leren op de werkvloer. 

Meld je snel aan!

Daar leer je hoe je het moet aanpakken. Met een paar simpele tips, is al veel te bereiken.

Lees de ervaring van deelnemer Bas Kolenberg die eerder deze workshop volgde!