agenda

Agenda

Webinar Arbeid: Strategisch personeelsbeleid en modern werkgeverschap

19 januari 2022

Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je personeel capabel, gemotiveerd is en inspraak heeft? Samen met de Universiteit van Tilburg deed Glastuinbouw Nederland een inventarisatie van modern personeelsbeleid in glastuinbouwbedrijven. De uitkomst? Een visie op hoe personeelsbeleid anno nu eruit zou moeten zien. Waar zit ruimte voor verbetering, nu en in de toekomst? En ook: Hoe doen andere werkgevers het en wat kunnen we van elkaar leren?

In het webinar van 19 januari neemt Glastuinbouw Nederland je mee in de bevindingen en neemt Kasgroeit je mee in de vertaling naar jouw werkgeverspraktijk.

Meld je hier aan voor het webinar 19 januari 14.30 tot 15.30 uur.